Ohlédnutí za rokem 2001

1 2002 Ostatní česky
obálka čísla

XX. slet Americké obce sokolské
Slet se konal ve dnech 27. 6. až 1. 7. 2001 v USA v Detroitu. Do města Fordových závodů se sjeli cvičenci z celé Ameriky, ale také z Kanady, České a Slovenské republiky a odjinud. Na zahajovacím banketu zazněla řada pozdravných projevů, neobyčejně pak zaujal památník XIII. všesokolského sletu. XX. slet zahajovala tradičně optimisticky laděná akademie ve sportovní hale. Hlavní sletový program se odehrával 1. července na stadionu střední školy v Detroitu a byl zahájen slavnostním nástupem všech delegací a cvičenců s historickými prapory provázený pochodem V nový život. Prezident AOS br. Laznovský zahájil po hymně téměř čtyřhodinový program, v němž vedle tělocvičných skladeb nechyběl ani sport. Celkový počet 800 cvičenců zahrnoval i 60 žen a mužů ČOS.
Zaujaly zejména: skladba mužů, gymnastická mládež, moderní vystoupení kanadských žen, žactva i společné cvičení žen a mužů ČOS na zakončení. Závěrečný obraz sletu vytvořili všichni cvičenci a vymodelovali ze svých těl auto, symbol města Detroitu. Dvacátý slet AOS se vydařil, jeho účastníci se rozjížděli s uspokojením do svých domovů, zatímco zahraniční hosté za turistickými cíli v USA a Kanadě. Vybrané žactvo odjelo na mezinárodní tábor organizovaný Světovým svazem Sokolstva.

Tyršův OETZ 2001
Pořádáním memoriálního Tyršova Oetzu byl loni pověřen ve dnech 2. -- 4. června Sokol Mnichov s podporou vídeňských Sokolů. Sešlo se na něm na 400 účastníků z Německa, Švýcarska, Rakouska, Francie a České republiky, čestným hostem byl generální konzul ČR v Mnichově M. Beránek, slavnostní mši pod širým nebem celebroval farář Katolické misie v Mnichově B. Švehla. Společný průvod tyrolským městem Oetz byl zakončen u pamětní desky Miroslava Tyrše na břehu horské bystřiny Aachy, v níž pravděpodobně Tyrš zahynul. Z vycházky do údolí tehdy dešti rozvodněné řeky v podhůří tyrolských Alp, kde hledal na rado lékařů nervové zotavení, se dne 8. srpna 1884 nevrátil. Jeho tělo bylo nalezeno v řece až o 14 dnů později. Celá akce proběhla v přátelské bratrské atmosféře za bezchybné režie mnichovské jednoty, jediné na území Německa. Byla založena (obnovena) v roce 1974, má na 60 členů a je tělovýchovným i společenským centrem místní české komunity.

Nová sokolovna ve Vídni -- Ein Falke bekommt ein neues nest
Do nového roku 2001 vstupovalo členstvo Sokola Vídeň X v krásné nové budově. Díky dlouholetému úsilí výboru TJ a Sokolské župy Rakouské v čele se starostou ing. Nováčkem byla v městské části Vídeň X v Ettereich-gasse postavena nová moderní sokolovna, jak jsme informovali v loňském čísle 8. ČD. K otevření nového stánku blahopřáli starosta města Vídně dr. M. Häupl, pražský primátor ing. J. Kasl, starostka okresu Vídeň X H. Mospointner, i starosta ČOS ing. Pleskač. Jednota zaznamenala poté značný příliv sportovní mládeže.

Sokol Cup v Luzernu
Již 11 let požádá Sokol Luzern v hale na předměstí Emmenbrücke volejbalový turnaj, přístupný nejen sokolským, ale i místním švýcarským klubům. Turnaj se ze skromných začátků rozrůstá ve velký, organizačně náročný podnik, téměř nad síly jmenované jednoty. To proto, že loni hrálo ve čtyřech kategoriích mužů a žen více než 20 družstev ze Švýcarska, Čech a Moravy. Turnaj je přístupný družstvům sokolským i jiným a je o něj velký zájem. Na 12. již turnaj dne 22. září 2002 zvou do Rossmooshalle v Emmenbrücke pořadatelé v čele se starostou jednoty br. J. Jordanem.

Truchlivá zpráva z USA
Jak jsme již informovali v Českém dialogu, zemřel ve Spojených státech dne 10. září 2001 ve věku nedožitých 77 let bratr Vladislav Slavík, starosta Světového svazu Sokolstva, k zármutku celé sokolské obce. Sokolská vlajka na nádvoří Tyršova domu v Praze byla stažena na půl žerdi.


Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012