Zborov 1917 - 2007

7-8 2007 Dějiny česky
obálka čísla

červenec - srpen 2007 Jazzová sekce Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana

Výstava dosud nepublikovaných fotografií ze sbírky poručíka československých legií Jana Hejla dokumentuje život vojáku a důstojníku v zákopech u Zborova. Na šedesáti snímcích jsou zachyceny bojové jednotky v zákopech, ošetrovny, operační sál, telefonní ústředna, operacní plány, letecké snímky, padlí legionáři, ukořistěná munice a výzbroj atd. Vzácné jsou portréty mužstva a velitelů, z nichž někteří později zastávali vysoké státní funkce, např. Zdeněk Fierlinger, předseda vlády Národní fronty jmenované v dubnu 1945 v Košicích.

Unikátní sbírka z pozůstalosti poručíka Jana Hejla obsahuje přibližně 6 000 fotografií z let 1914-1920. Je pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejkomplexnější fotografickou sbírkou tohoto druhu v soukromém vlastnictví. Na fotografiích je zachycen vskutku reprezentativní průřez významných událostí z působení československých dobrovolnických jednotek v Rusku. Dokumentují málo doceňovanou všední každodennost života našich legionářů.

Výstava probíhá současně v Etnografickém muzeu ve Lvově na Ukrajině, kde ji připravilo České centrum v Kyjevě.

Karel Srp
předseda Jazzové sekce

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012