V kostele Panny Marie Sněžné

7-8 2007 Ostatní česky
obálka čísla

V kostele Panny Marie Sněžné dne 22. dubna 2007 dostal Zlatý řád Jiří Stanislav Vydra (narozen 24. února 1919). Pan Vydra pracoval celý život ve skautingu. Napsal o své práci několik knížek po smrti Jaroslava Foglara. Zásluhou pana Vydry byl v Pisku postaven Památník zahraničním českým letcům v r. 2006

Pan Vydra je dlouholetým přítelem pana Kubíčka, který žije zde, v San Diegu. Převáděl totiž pana Kubíčka přes hranice, když ten utíkal před komunismem v r. 1948. Od té doby se několikrát navštívili v České republice a stale jsou v písemném styku.

Marie Dolanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012