Literární soutěž?

7-8 2007 Kultura česky
obálka čísla

Milí čtenáři,

nám, redakci Českého dialogu, ale i vám, jistě leží na srdci vztah vašich dětí a vnoučat k zemi, z níž jste mnozí odešli, a do níž se ted´ s nimi stále častěji vracíte. A také k češtině, které se ti, co už se narodili jinde, učí dost ztuha.

Ale i naši domácí čtenáři nad tímto tématem s námi často přemýšlejí a společně polemizujeme nad českou národní identitou, povahou či humorem a také nad češtinou. Tím krásným a těžkým jazykem, který nám domácím připadá poslední dobou stále více pošramocený nejen pronikajícími anglicizmy (které nahradily dřívěší germanizmy a rusizmy), ale také stále ledabyleji používaným. Napadlo nás proto, že by bylo docela zajímavé a užitečné, kdyby se ke vztahu k České republice, české národnosti a češtině vyjádřily právě vaše děti či vnoučata - zkrátka mladší generace.

O vztahu té starší víme bezpečně, že je vřelý. Jak ale vidí Česko a češtinu a jak se vůči české národnosti vymezují vaši potomci? Dejte jim přečíst tuto výzvu - a vůbec dejte jim přečíst Český dialog a vyzvěte je spolu s námi, aby nám na toto téma napsali. Rádi bychom takto získali třeba i nové, mladší čtenáře a podle ohlasu na soutěž bychom pak mohli i lépe přizpůsobit obsah časopisu tomu, co mladší české generace v zahraničí, ale i doma zajímá

Tak tedy:

Pošlete nám svoji POVÍDKU - FEJETON - PŘÍBĚH ČI PŘÍHODU - zkrátka napište nám na téma čeština - vztah k České republice či kultuře - k české identitě - Češi a jejich uplatnění ve světě

- Příspěvky v rozsahu asi 2 - 3 stránky zasílejte na adresu redakce poštou či e-mailem.

- Soutěž bude ukončena podle zájmu (předběžně v prosinci t. r.)

POZOR ČTĚTE

- Přijímáme texty jak v češtině tak i v angličtině!

- Vítěze určí kvalifikovaná porota nebo jednotlivec z okruhu literárně aktivních spolupracovníků či přátel redakce. Jmenovitě oznámíme v příštím čísle časopisu.

- Vítězné práce budou postupně otištěny a odměněny. Výhry oznámíme taktéž příště.

Soutěž je určena mladším ročníkům! Autoři by měli uvést kromě své adresy také rok narození -a ten by měl být pozdější než 1972 (včetně) - tedy do věku 35 let!

PROSÍME všechny čtenáře starších ročníků - PŘEDEJTE VÝZVU TĚM MLADŠÍM - dětem, vnoučatům!

Přestože jsou pravidla soutěže zatím pouze načrtnuta, slibujeme, že do příště bude vše jasné - nechceme však již zdržovat vaši fantazii a talent - a tak PIŠTE, PIŠTE, k soutěži se opět vrátíme příště, a to již se dozvíte úplně všechno.

Vaše redakce

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012