Jakub Zahradník - Zpěv rozpáleného kamene

7-8 2007 Kultura česky
obálka čísla

V létě trocha poezie jistě nikoho nezabije, parafrázujme klasika. A tak vezměme do ruky knížku s přebalem z hrubého přírodního papíru, do nějž je na titulní stránce v dolní části vyříznut kulatý otvor, procházející nejen obálkou, ale i všemi listy, a na zadní straně obálky je vsazen kámen. Tváří se záhadně a hodně historicky - zpracován a aranžován sochařem Vladimírem Moutelíkem sedí si tu a provokuje k filozofování, stejně jako celá knížka. Těch s kamenem je ale jen 77, takže si pospěšte, než je vyprodají.

Autor knížky je především muzikant - a to se pozná. Básnivost Jakuba Zahradníka je muzikální a místy připomíná blues či šanson, kterým se muzikantsky často zaobírá.

Jiné básnické i prozaické texty, které sbírka obsahuje, se zase podobají jeho snivým klavírním improvizacím. Obsahují reminiscence na život - nevím, jak jinak to napsat, protože skutečný a dnešní svět v Praze 5 (vida, i mně se to rýmuje), kde autor žije, se tu jeví krásně romanticky, plasticky i realisticky. A každá z básní je zakončena datací a místem vzniku, takže můžeme sledovat autorovy kroky a hádat, co ho vedlo například v únoru 2007 ke vzniku básně o 21 zpěvech, z nichž v 19. se dí:

Není už bankomatu v okolí
Jenž by se pumpnout dal -
Živote na dluh, jak jsi krásný
A jaké obrazy přinášíš kyslíkový dluhu
Z lásky
A jaké jsou návraty do překladišť domácností
a jaké jsou
Noci závislé na textové zprávě!

Nacházíme tu ale i mnohem konkrétnější verše či poetické vzpomínky na dětství prolínající se se současností, v níž se básník oprávněně může cítit jako exotické zvíře. Sympatické však je, že si z toho nic nedělá a básní si bez rozpaků, jak se mu zachce. Výsledkem je pestrá paleta hořkosladkých rýmů i volných veršů, z nichž čiší sympatické bohémství. Zřetelné jevy básníkovy rozpolcenosti, hledání sama sebe (což může u čtyřicátníka působit nepatřičně) nám pomůže uvědomit si vlastní nejistotu a odkrýt v sobě to, co před jinými maskujeme, abychom si nezadali. Ale proč vlastně? Vždyť celá knížka je uvedena citátem slov amerického prezidenta G. W. Busche "Ještě mne nikdo neobvinil, že bych byl básník."

?Ted´zbavili jsme se pout a básník všude
kam se podíváš
krev jeho ale nikdo nechce ona neletí
možná tak ještě kdo má kly že by něco napsal
pro děti
doba zvlažněla a trpí jenom zoufalci?.

Jakub Zahradník je dlouholetý příznivec Českého dialogu a člen Meznárodního českého klubu.

Vydalo Nakladatelství PROTIS,
Staropramenná 12, P-5, protis@lyrika.cz
tel. 251 511 150,
k dostání v poetické kavárně Obratník

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012