Tetín

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

Gran Duetto Concertante, tak byl nazván ojedinělý slavnostní koncert, který se konal v Tetíně v sobotu 9. června a byl věnován vzpomínce na svatou Ludmilu, od jejíž smrti uplyne 16. září 2001 1080 let. Pro uspořádání koncertu zapůjčila kostel sv. Ludmily Římskokatolická farnost Tetín, náklady spojené s koncertem uhradil OÚ Tetín. Koncert připravila PhDr. Jana Brajerová a vystoupili vynikající interpreti Jan Riedlbauch (flétna) a Miloslav Klaus (kytara). O jejich virtuóznim ovládání nástrojů, brilantní technice, strhujícím projevu a vysoké hudební profesionalitě se účastníci koncertu přesvědčili v programu, který obsahoval skladby A. Vivaldiho, J. Myslivečka, L. Koželuha, P. Locatelliho, F. Schuberta, C. A. Francka, B. Smetany, Z. Fibicha, W. A. Mozarta, Ch. Gunouda. Úspěch byl tak veliký, že publikum nechtělo umělce propustit a bouřlivým potleskem si vynutilo přídavek (A. Dvořák -- Humoreska). Po skončení koncertu se uskutečnilo přátelské setkání s oběma umělci v místní škole.
Vážená paní doktorko Brajerová, díky za nevšední zážitek!


-jh-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012