Exlibris je projevem vztahu člověka ke knize

1 2002 Kultura česky
obálka čísla

    První knihy vznikaly v různých částech světa a u různých národů tehdy, když jejich kulturní vývoj pokročil natolik, že už jim k vzájemnému předávání duchovních hodnot nestačilo ústní podání a kdy musely hledat rychlejší prostředky, jak výtvory lidského ducha uchovat. První knihy se nepodobají těm dnešním. Byly jimi bambusové destičky, hedvábné svitky, hliněné tabulky, stromové kůry, palmové listí, zvířecí kůže, kovové nebo dřevěné desky, pergamen a další materiály končící papírem, na který se ručně psalo, opisovalo, rozmnožovalo a po vynalezení tisku tisklo.
    Kdopak z lidí by neměl rád knihy, které patří k jeho přátelům nejspolehlivějším, nejmilejším. Mnozí si nechávají od malířů zhotovovat knižní značky, majetnické lístky exlibris, jež si vylepují do knih. Vyjadřují "z mých knih". Je na nich uvedeno jméno, erby, monogramy, obrázky a jiná vyjádření o vztahu majitele ke knize. Tyto ozdobné lístky zhotovují výtvarní umělci, grafici. Knižní značky se staly i předmětem sběratelství. Sbírání a rozmnožování této grafiky malých formátů napomáhá nejen uchovávat kulturní hodnoty tohoto umění, ale sběratele spojuje i vzácná úcta ke knihám. Jsou pořádány mezinárodní výstavy, soutěže, přátelská setkání tvůrců a sběratelů exlibris. V tomto směru u nás významnou propagační činnost provádí Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze. Mekkou českých exlibristů se stala Chrudim, ve které bylo zřízeno Muzeum exlibris. Čeští výtvarní tvůrci exlibris vytvořili vynikající grafická dílka plná fantazie, uměleckého i technického mistrovství.


Josef Poláček

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012