Když se z energie stává hmota

1 2002 Kultura česky
obálka čísla

    Putovní výstava (do 20. února 2002) v Národním technickém muzeu v Praze seznamuje s tím, co ví současná fyzika
    o nejzákladnějších kamenech hmoty všeho ve vesmíru, o zákonitostech, o metodách, jakými fyzikové znalosti získali a získávají. Navíc, jaké poznatky či metody částicové fyziky našly uplatnění mimo obor a co lidstvu přinesly.
    První tematický okruh vymezuje, o co se fyzika částic zajímá, jak je uspořádána hmota na nejzákladnější úrovni, o zákonitostech, jimiž se řídí nejmenší částečky mikrosvěta a jak úzce souvisejí s vlastnostmi celého vesmíru a s jeho vývojem. Druhý díl přináší experimentální metody a přístroje -- urychlovače částic, stejně tak vysvětlení urychlování a o urychlovačích obecně, o srážkách částic jako prostředku, jak se dozvědět o vlastnostech a minulosti, přítomnosti i budoucnosti urychlovačů a o experimentu CERN. Třetí část se věnuje detektorům částic, které umožňují získávat a zaznamenat, co se při střetech částic děje, a tak odhalit zákonitosti řízení částic. Dozvíme se o obřích detektorech pro urychlovač následující generace, který se nyní buduje pro odpovědi na leckterá dosud nevyřešená tajemství přírody. Poslední okruh "Made in CERN" je informací o tom, čím přispěla fyzika částic k ;rozvoji jiných oborů lidské činnosti mimo základní výzkum i tzv. "čistou vědu" (př. světová síť www -- koncept původně vzniklý v CERN, dnes pro nejširší uplatnění v počítačích). Dále např. v lékařství, ve zušlechťování materiálů i v odlehlých oblastech jako studium uměleckých děl. Výstava naznačuje, že metody částicové fyziky mohou v budoucnu přispět k řešení i tak závažného problému, jakým je příkladně likvidace jaderného odpadu nebo vytvoření čistého zdroje energie.
    Je doplněna populárními filmy o systému CERN a o fyzice částic. Po dohodě je možná přítomnost odborného průvodce.


Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012