Prohlášení Demokratického klubu k tlakům na přestěhování RFE/RL

1 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Jak se dovídáme z domácích medií, představitelé vlády, Rady obrany státu a dalších ústředních orgánů ČR vyvíjejí nátlak na vedení Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, aby z ;bezpečnostních důvodů souhlasilo s přemístěním Rádia do jiného, blíže nespecifikovaného objektu. Zdá se, že tato stanoviska se těší i určité podpoře veřejnosti. Nepřekvapuje, že se v tomto smyslu vyjadřují i představitelé KSČM.
    Od 11. září 2001 vede svobodný svět válku o své bytí a nebytí, kterou jí vnutily teroristické organizace. Tato válka není jen válkou zbraní, ale i válkou idejí. Nezastupitelnou roli v ní na straně svobody a demokracie hraje právě RFE/RL, které vysílá do všech zemí zasažených islámským fundamentalismem, jež se tak stávají potenciální či skutečnou základnou pro současné teroristické akce.
    Pociťujeme hrdost nad tím, že tato rozhlasová stanice vysílá již 6 let, na pozvání vlády ČR, z našeho hlavního města. Hluboce si veškeré činnosti této stanice vážíme. Dali jsme to před lety najevo i tím, že jsme svým dopisem apelovali na prezidenta Clintona, aby nevyhověl názorům, že se české vysílání této stanice už přežilo, neboť demokracie v ČR již byla obnovena. Zdůraznili jsme, že existence této stanice hraje díky své úrovni v porovnání s ostatními medii pro úspěšné dokončení našeho transformačního procesu nadále velmi důležitou úlohu.
    Za současné situace se domníváme, že jakékoli ztížení činnosti této stanice, které by s přestěhováním bylo nutně spojeno, by znamenalo citelné oslabení pozice demokratického světa v boji s terorismem.
    I když jsme si plně vědomi rizik plynoucích ze současného umístění stanice ve středu Prahy domníváme se, že tato rizika se neúměrně zveličují. Nedojde-li ke vzájemnému porozumění mezi vládou ČR a představiteli RFE/RL, mohla by taková situace vést až k odchodu stanice do jiné země. Kdyby k ;tomu skutečně došlo, považovali bychom to za obrovskou a ničím neodčinitelnou národní hanbu vzhledem k zásluhám této stanice při obnově demokracie nejen u nás, ale také v celé řadě jiných zemí.
    V Praze dne 14. ledna 2002


Za Demokratický klub: Zdeněk Pavlík (předseda),
Jan Friedlaender, Jitka Jurečková, Radovan Jelínek, Vladimír Šust (členové výkonné rady)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012