Den s Vysokou školou ekonomickou v Praze

1 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Konal se koncem listopadu. Bylo to významné společenské setkání absolventů a přátel školy, které umožnilo obnovit staré a navázat nové kontakty jak osobní, tak i profesní.
    Účastníky přivítala paní rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, Csc. Následovala ekonomická aréna, ve které se diskutovalo na téma Inovace přinášejí prosperitu. V umělecky hodnotném programu vystoupili členové Akademie múzických umění v Praze a studenti katedry nonverbálního divadla.
    Tuto úspěšnou akci pořádal Spolek Ekonom.
    Vysoká škola ekonomická v Praze patří k prestižním vysokoškolským institucím v národním i mezinárodním měřítku. Jejími absolventy jsou předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda vlády České republiky, dále pak mnozí čelní představitelé zákonodárné a výkonné moci. Absolventi této vysoké školy působí také ve vedení velkých společností a ve státní správě. Někteří využívají získaných vědomostí a dovedností i v řadě jiných aktivit včetně soukromého podnikání.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012