Poděkování redakce

1 2002 Slovo redakce česky
obálka čísla

Děkujeme velice sponzorům,
    s jejichž finančním přispěním mohla být vytištěna čísla 11, 12/01 a nyní i 1/02.
    Jsou to:
American Fund for Czechoslovak Relief z New Yorku (jejich příspěvek již potřetí pomohl udržet půlroční chod redakce a tiskárny)
Petr Jánský, podnikatel a vydavatel z Chebu
Manželé Outratovi z Prahy (z Kanady)


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012