Slavnostní otevření pamětní síně

5-6 2007 Kultura česky
obálka čísla

V březnu letošního roku byla na II. ZŠ v Sezimově Ústí slavnostně otevřena Pamětní síň I., II. a III. odboje za velké účasti zástupců města i škol v Sezimově Ústí a zástupců organizací, sponzorů, místních občanů i dalších hostů. Nad projektem „Prezident Edvard Beneš a Sezimovo Ústí“ převzal záštitu ministr obrany České republiky Jiří Šedivý; nad projektem „Pamětní síň I., II. a III. odboje“ převzala záštitu za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministryně Dana Kuchtová. S proslovy k tématu vystoupili plk. Horal, M. Šťastný, R. Vlasák, Mgr.Vaňásek, M. Vocílka a M. Trnka. V kulturním programu vystoupili žáci školy - Tomáš Lacina a jeho kapela s úpravou lidových písní a pěvecký sbor Nokturňáček s národními písněmi pod taktovkou Mgr. Jarmily Hlubinové. Na závěr si všichni společně zazpívali s učitelským sborem školy a s doprovodem několika kytar Písničku českou a Ach synku. Na přání plk. Jana Horala se společně zpívala čsl. státní hymna. Průvodní slovem provázela Alena Trnková.

Informace

Součástí projektu jsou besedy, přednášky, semináře pro učitele, videoprojekce. Projekt je směrován k nejširší veřejnosti, knihovna a digitální archiv jsou volně přístupné. Hlavím cílem je oslovit mladou generaci a prostřednictvím škol všech typů pomoci k upevnění národního cítění a hrdosti na naši minulost i současnost.Uvítáme finanční prostředky k rozvíjení projektu (výstavní skříňky, počítač, skener, knihy, apod.).

Pamětní síň je otevřena každé úterý (během školního roku) v době od 10 hod. do 18 hod. a v pamětní dny, kdy je otevřena vila E. Beneše v Sez. Ústí.

Kontakt pro školy a další zájemce dle dohody:
e-mail: cslegio@seznam.cz
mob: 775274052 - Miloš Trnka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012