Výstava soutěžních návrhu na novou budovu Národní knihovny

5-6 2007 Kultura česky
obálka čísla

Galerie Klementinum otevřela dne 29. 3. výstavu, na níž se mohla veřejnost seznámit s průběhem a výsledky otevřené mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny na Letné. Soutěž byla vyhlášena v roce 2006 a zaregistrovalo se do ní 355 účastníků z celého světa. Vedle představení vítězného návrhu a dalších oceněných byly prezentovány všechny hodnocené práce

Podmínky architektonické soutěže vycházely ze soutěžního řádu UIA (Mezinárodní unie architektů), byla dvoukolová a pro posuzování všech návrhů byla zajištěna anonymita. Vítězem se stal britský tým Future Systems pod vedením českého architekta Jana Kaplického, paradoxně kdysi nepřijatého ke studiím na pražské technice. Jeho „chobotnice“ by měla svými tajemnými oky shlížet na Prahu a ovlivňovat tak pražské panorama již v roce 2010. Kaplického návrh vyvolal obrovskou odezvu – přirozeně v obou směrech, kladném i záporném – jak mezi odborníky, tak mezi Pražany, a plní spolehlivě stránky novin i časopisů již po řadu týdnů. Národní knihovna, pro niž je stavba navržena, získá na Letné špičkově vybavený multifunkční prostor a nový domov pro novodobé fondy (až 10 milionů knihovních jednotek) od roku 1801 do současnosti s rezervou pro příštích padesát let.

Na velkolepě navštívené vernisáži byl přítomen autor vítězného návrhu, architekt Jan Kaplický s celým svým mladým týmem (který má naprosto mezinárodní složení a je v něm i další Češka). Dále samozřejmě členové poroty, mj. další vynikající česká architektka se světovým jménem, žijící v Británii, Eva Jiřičná, generální ředitel Národní knihovny Vlastmil Ježek a řada dalších osobností. Výstavu shlédly hned v prvních dnech tisíce zvědavých Pražanů.

O novém projektu Národní knihovny, která vznikne na Letné, ale i o současnosti knihovny, dosud sídlící v areálu pražského Klementina, přineseme obsáhlejší materiál v některém z příštích čísel. Klementinum je pro redakci Českého dialogu velice důležitým objektem. Stane se totiž v nejbližší době naším dalším sídlem. Sledujte pozorně Český dialog, o novém umístění redakce Českého dialogu v Klementinu vás budeme informovat.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012