21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

   21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění se uskuteční 24. až 30. června v západočeské metropoli Plzni. Záštitu nad kongresem přijal rektor Západočeské univerzity a primátor města Plzně. Hlavní nosnou ideou kongresu je "transformace české a slovenské společnost na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě".
    Plzeň je mimořádně vhodným místem pro diskuse na toto téma. Do její pohnuté historie zasahovaly prakticky všechny slavné i tragické události českých dějin. Současná tvář Plzně, v níž opravené fasády domů, supermoderní hypermarkety a nová technologie industriální zóny kontrastují s monotónní šedí rozsáhlých panelových sídlišť, názorně odráží stav, rozporuplně pocity a dilemata české společnosti, která se uprostřed náročné postkomunistické modernizace integruje do Evropské unie a zároveň čelí bez možnosti dlouhodobější přípravy a zrání veškerým výzvám a nástrahám světové globalizace.
    Plzeň, která více než mnohá jiná středoevropská města nesla v minulosti tíhu postavení na rozhraní mezi východním a západním světem, by se v závěru června 2002 měla stát místem kritické reflexe minulosti, nezaujatého posouzení přítomnosti a střízlivého výhledu do budoucnosti české a slovenské společnosti v celosvětovém kontextu. Pro účastníky kongresu bude připraveno jedenadvacet diskusních panelů, které budou probíhat paralelně ve čtyřech přednáškových sálech v historickém centru města.
    Ucelený blok témat věnovaných obecným civilizačním a historickým otázkám zahrne diskusní panel Multikulturalismus -- výzva, nebo ohrožení, Planeta Země v ohrožení?, Vliv jaderné energetiky na životní prostředí, Přežije Střední Evropa rok 2100?, Proteovská tvář totalitarismu -- komparativní kritika komunismu, nacismu a fašismu a Tvář první republiky -- legendy a skutečnosti.
    Přednášky zabývající se různými kulturními tématy zazní v rámci panelů Česká literatura na přelomu 20. a 21. století, Shakespeare v české literatuře (Problematika anglicky píšících autorů), Současná česká architektura, Český strukturalismus a jeho mezinárodní ohlas (osobnost a dílo Romana Jakobsona), Proměny českého loutkářství a Česká a slovenská hudba 20. století.
    Problematika vědy, vzdělání a ekonomie bude představena v diskusních panelech Univerzity a role vzdělání v 21. století, Možnosti současné lékařské vědy, Informační technologie a Ekonomické výhledy České republiky.
    Na aktuální témata soudobé české a slovenské společnosti, politického a duchovního života a osudů, minulosti, přítomnosti i budoucnosti českých a slovenských komunit v zahraničí se zaměří diskusní panely Média a demokracie, Evropská integrace: euroskepticismus a eurooptimismus, Víra a česká společnost, Češi a Slováci v Americe a Ústava a volební systémy: česká a americká zkušenost.
    Doba vyhrazená pro jednotlivé příspěvky je třicet minut, následovat by měla přibližně patnáctiminutová diskuse. Veškeré přednesené příspěvky budou otištěny ve sborníku Československé společnosti pro vědu a umění. Pro účastníky kongresu bude připraven bohatý a atraktivní večerní kulturní program, v jehož rámci budou mít zájemci možnost výběru mezi divadelními představeními, koncerty klasické, jazzové i lidové hudby a literárními pořady. Součástí programu bude i slavnostní recepce Československé společnosti pro vědu a umění. Na závěr kongresu organizátoři připravují dva alternativní hromadné zájezdy do západočeských lázní (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) nebo na regionální architektonicky a historicky pozoruhodné hrady a zámky. Ubytování bude zajištěno v místních hotelích a penzionech, případně pro zájemce v univerzitních kolejích. Účastníci kongresu si ke svému stravování mohou vybrat z množství kvalitních a levných restaurací nacházejících se ve středu města, s jejichž majiteli bude dohodnuta rezervace vyhrazených míst.
    K účasti na 21. výročním světovém kongresu jsou srdečně zváni všichni členové Československé společnosti pro vědu a umění. Osloveni budou rovněž významní představitelé českého a slovenského politického, kulturního, intelektuálního a duchovního života včetně prezidenta republiky, předsedy vlády a předsedů obou komor parlamentu. Očekáváme zájem a aktivní účast nejširší veřejnosti.
    Organizátoři kongresu doufají, že se jim v úzké součinnosti s vedením Československé společnosti pro vědu a umění podaří v Plzni vytvořit podnětné a přátelské prostředí, které přispěje k hlubšímu porozumění velkým civilizačním výzvám, před nimiž na prahu jednadvacátého století stojí česká a slovenská společnost, a ke sblížení mezi domácími a zahraničními Čechy a Slováky.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012