Třicátý devátý oběžník. 10. září 2001.

11-12 2001 Ostatní česky
obálka čísla

Přátelé,
situace s restitucemi se vyhrocuje. Dostala se nám do ruky kopie dopisu, který psal vedoucí české sekce, pan Rutger Wissels u Evropské komise v Bruselu, jedné naší člence. V závěru dopisu píše:
"Nakonec chci jasně vyjádřit, že Evropská komise není příslušná k tomu, aby zasahovala přítomným nebo budoucím členským státům do otázek vlastnictví. Úmluva k ustavení evropského společenství totiž vysloveně říká, že se uspořádání majetku v členských státech nebude dotýkat."
Zdá se i z jiných pramenů, že složky Evropské Unie restitucím nepřejí. Dozvíte se to z přiložené Srovnávací studie.
Přikládáme i překlad Stanoviska Výboru Spojených národů pro lidská práva, který znovu kategoricky odsuzuje diskriminaci Čechoameričanů. Oba dokumenty si můžete vyžádat v angličtině. Zájem o restituce Čechoameričanů začala projevovat i americká vláda. Je třeba, aby Čechoameričané se obraceli na své zastupitele a hlavně na State Department a na americké velvyslanectví v Praze, které se o restituce začalo živě zajímat. Je tam touto otázkou pověřen druhý tajemník pro politické záležitosti, pan William S. Martin.
Měli jsme zajímavou korespondenci s panem Petrem Pithartem, který se nám dosud jevil jako veliký příznivec emigrace. V posledním dopise pan Pithart vysvětluje, že "současné řešení restitucí není přiměřeným ani pro jiné skupiny občanů, např. pro politické vězně, restituenty zemědělské půdy, nehledě na rozsáhlou skupinu těch, kteří byli minulým režimem perzekvováni z třídních hledisek . . .Pohled zvenčí může být z hlediska zdejších možností poněkud jiný, zejména tam, kde již naturální restituce nepřicházejí v úvahu."
Pan Pithart se ještě zmiňuje o dohodě z roku 1982 o vyrovnání mezi Spojenými státy a Československem, o které píše, že jí byly vypořádány nároky Spojených států a jejich občanů, které vznikly před únorem 1982. Pan Pithart ovšem neříká, že tato dohoda se týká jenom Amerických společností a rodilých Američanů, kterým byl ukraden majetek v době když byli US občany a týká se i Židů, kteří před válkou před hrozbou nacistů utekli do USA a podařilo se jim dostat občanství do 26. února 1948. Tato dohoda, o které se naši politici občas zmiňují, aby nevědomým zavřeli pusu se vůbec netýká lidí, kteří utekli před komunismem. Není tedy jasné, proč o ní pan Pithart restituentům píše. Tuto dohodu v angličtině si můžete u nás také vyžádat.
Stále větší množství našich příznivců má internet. Prosíme vás tedy, abyste nám sdělili elektronickou adresu, na kterou si přejete oběžníky dostávat. Ušetří to peníze za tisk, za poštovné, ušetří to čas a budeme moci e-mailem poslat obsáhlejší zprávy.
K tomuto oběžníku nepřikládáme obvyklé vyúčtování, protože jej musíme omezit k vůli poštovnému do Evropy na 3 listy. V torontské kampeličce je, před výlohami s tímto oběžníkem, 4,337.56 kanadských dolarů.
Snažte se získat ze svého okolí více sponzorů a zájemců. Finanční příspěvek není podmínkou pro zasílání oběžníků.
Na naší internetové stránce jsou bohaté informace o restitucích. Nezapomínejte se občas podívat.

Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, secretary,1103-100 Antibes Drive,
Toronto, Ontario,
Canada M2R 3N1
tel. 416-665-7324,
jan.sammer@czechoffice.org
http://www.czechoffice.org/


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012