Přesahy Ferlinghettiho

3-4 2007 Kultura česky
obálka čísla

Básník, spisovatel, dramatik, nakladatel, malíř Lawrence Ferlinghetti (narozen 1919) je v podvědomí veřejnosti spojován s literárními projevy hnutí beatnické generace (A. Ginsberg, G. Corso aj.). Sám se tomuto označení brání a právem. Spektrum jeho zájmů a společenskou aktivit jsou totiž velmi široké. Je ztělesněním renesančního člověka, který si vytyčil vlastní pozitivní životní program.

Ferlinghetti pochází z přistěhovalecké rodiny (italsko-portugalsko- francouzské), období dětství i dospívání trávil ve střídajících se prostředích Evropy a Ameriky. Při studiu na University of North Karolina v Chapell Hill nalézá první básnické vzory (Walt Whitman, Carl Sandburg). Ve druhé světové válce slouží v americkém námořnictvu, jako velící důstojník během invaze v Normandii, v japonském Nagasaki krátce potom, co bylo zničeno atomovou bombou. Vliv válečných zážitků se projevuje v jeho celoživotním díle pacifistickým a angažovaným postojem. Po válce studuje a získává titul magistra umění na Columbia University a doktorát z poezie na pařížské Sorboně. Rozhodující vliv na jeho tvorbu mají Jacques Prévert, Alfred Katin, Mark Van Doren, James Joyce, Henry Miller. S Peterem D. Martinem zakládá v San Francisku legendární knihkupectví City Lights Bookstore (1953), později rozšířené o vydávání vlastních knih, které více než půl století nabízí výhradně paperbacková vydání a slouží jako místo inspirativních schůzek spisovatelů, umělců a intelektuálů. Po vydání Ginsbergova Kvílení (1956) je Ferlinghetti zatčen a obviněn z obscénnosti. Soudní proces, přitahující celonárodní pozornost k sanfranciskému a beatnickému hnutí, s osvobozujícím rozsudkem se stane mezníkem k prvnímu dodatku americké ústavy o svobodě slova týkající se publikování kontroverzních uměleckých děl.

Výstava Lawrence Ferlinghettiho, pořádaná Galerií hlavního města Prahy a George Krevsky Gallery v San Francisku, představuje přes osmdesát maleb a kreseb (plátno, papír) od konce sedmdesátých let po současnost. Výhradně figurativními díly autor nepřestává reagovat na aktuální podněty témat ekologických (Zánik přírody) nebo politických (Policia Oaxaca, Třetí světová válka). Motiv světla (i v názvu nakladatelství) je pro umělce stěžejním motivem. Výtvarná část díla již byla prezentována na samostatných výstavách v USA a po Evropě. Působí stejně silně jako jeho básně, nadto velice důrazně. Za její přímočarostí se skrývá bohatý významový svět se sociálními i politickými aspekty. Z veškeré Ferlinghettiho tvorby, paralelně vznikající již desítky let, je na pražské výstavě zdůrazněna textově-obrazová část v podobě mozaiky, doplněné biografickou částí. I malou kolekcí zaměřenou k umělcově návštěvě v Praze (u příležitosti Pražského festivalu spisovatelů - 1998 s např. navštívením hrobu F. Kafky). Výstavní expozici doplňují audiovizuální záznamy, které přibližují Ferlinghettiho mimořádné schopnosti dramatické, záběry z jeho všedního života, prostoupené jeho filozofickými úvahami a myšlenkami. K prodeji jsou tři publikace, v průběhu výstavy připraveny přednášky.

Biograficky pojatá výstava Obrazy a básně (v suterénu Domu U Zlatého prstenu do 13. května 2007) představuje Lawrence Ferlinghettiho jako všestrannou osobnost, zde se zaměřením na jeho malířské dílo.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012