Hloupý rozkaz zrušila žena

3-4 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Je něco nebeského v katedrále sv.Víta. Snad i magické kouzlo. Gotická jagellonská klenba dává prostor, ale i pocit domova a bezpečí. Utíkám sem z české stresové a konfliktní společnosti. Zde se česká slavná historie snoubí s Bohem a dává mír. Není lehké být vyslancem dobré vůle v České republice, ale není lehké ani být novinářem. Ze lži se stává dnes někdy pravda, z pravdy lež. Krouží to kolem mne a zápasím s tím každý den. V sobotní rána, kdy začíná v katedrále mše, slyšíš jen vzdálený šepot modlících a zvuk varhan. Kroky turistů z venku i jejich hluk sem nepronikají. jen sluneční teplé paprsky, které stírají stíny. I ve mně... Sedím u vchodu, kde je jedna kaple zasvěcena těm, kteří bojovali za druhé světové války v R. A. F. Ale já nemyslím jen na ně, ale na všechny ty, kteří položili životy za svobodu našeho národa, aby po euforii roku 1945 se dožili po nástupu komunistů jen šikanování, politického pronásledování, věznění, mučení i smrti. Tak se jim totiž komunisté odměnili....za jejich boj za svobodu národa! Šikana někdy pokračuje dál. Quo vadis, český národe, když tržní hospodářství, dravé a unavující, nemá co společného s mou Kalifornii. Kam kráčíš, když vymýšlíš rozkazy či zákony naprosto absurdní? Proč veteráni nemohou nosit při slavnostních událostech své uniformy, jestliže nesloužili v armádě alespoň pět let? Plukovník Jan Horal podporuje válečné veterány, financuje jejich akce, zaplatil sochu dr. E. Beneše před MZV, má řád rytíře francouzské Čestné legie a je čestným členem Britského impéria. Bojoval u Dunkerque a v Tobruku a nemůže nosit uniformu při slavnostních akcích jen proto, že byl v armádě jen čtyři léta. Snad opravdu sním... pročítám protesty z Obce legionářů i ze Svazu válečných veteránů, kteří nesouhlasí s rozkazem Krajského vojenského velitele plk. Fuchse, který rozkaz provedl na základě ministerstva obrany. Právo nosit uniformu má každý kdo bojoval za svobodu vlasti, je to jejich morální právo i morální satisfakce. Bez komentáře!!

Následující týden naše ministryně obrany zrušila tento rozkaz. Že by ženy byly chytřejší než muži...? Viděla jsem svět hned barevněji, bez nějaké špíny a ponížení veteránů. Nebe bylo blíž a vzduch lépe voněl. Díky, paní ministryně obrany, budeteli kandidovat při dalších volbách na místo prezidenta, máte můj hlas!

PhDr Libuše Konrádová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012