Prosím pomozte

11-12 2001 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Aleš, náš kamarád a kolega hrál moc rád ragby. Hrál dobře, v březnu byl nominován na svůj první mezinárodní zápas. Ten kluk jak hora - 22 let, 198 cm, přes 100 kilo - se pak složil v uzlíček nervů. Zastavila ho mozková příhoda.
    Od dubna 2001 leží v brněnské nemocnici. Překonal mnohadenní bezvědomí,lékaři mu zachránili život. Aleš však nemluví, je ochrnutý na všechny končetiny a bohužel i v obličejové části. Proto je většinu času upoután na nemocniční lůžko a jen na chvíli může zkoušet sedět na vozíku..Jeho postižení je takové, že může s okolím komunikovat jen nepatrnými náznaky očí s pomocí druhé osoby a tabulkové abecedy. Vše okolo se však snaží vnímat a o všem přemýšlet sleduje se zájmem dění kolem sebe. Jeho další léčba je velmi obtížná a bez jistých výsledků. To, co by nezbytně potřeboval k alespoň částečné- mu překonání svých omezení, která jsou zdravému člověku nepředstavitelná, však stojí mnoho peněz. Tak velké částky bohužel Alešova rodina nemá možnost se- hnat a neuhradí je ani zdravotní pojišťovna. Jen například speciální matrace zabraňující proleženinám stojí 160 000 Kč.
    Další vysoké finanční částky budou potřeba na pořízení individuálně vyvinutého ovladače na počítač, který by mu umožnil kontakt pomocí brady a speciální myši, pak na ovladač pohybu elektrického vozíku a jeho výztuhu (kolem 50 000 Kč) a tak dál...
    Kvalita budoucího Alešova života bude napříště závislá na ochotě k pomoci, ať už jakékoli:, My všichni kolegové a přátelé Aleše Opravila z Brna prosíme vás, čtenáře Ceského dialogu. Připojte se k naší sbírce na pomoc Alešovi!
Č. účtu, na který je možné vkládat prostředky: 110858446/0300
Kontaktní osoba: Jaroslav Bednařík, e-mail: i.bednarik@~uick.cz
Martina Fialková, tel. 0603/930074


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012