KAMENY Karla Prantla

11-12 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Ve chvíli, kdy za sebou uslyšíte "těch soch se dotýkat můžete", třeba pocítíte, že nejenom můžete, ale musíte. Mně se to stalo -- kámen k tomu přímo vybízí. A Kameny Karla Prantla jsou tvořeny především pro tento účel.
    Retrospektivní výstava umělecké i lidské osobnosti, která se v 60. letech významně podílela na utváření názoru českých i slovenských sochařů (např. Jiří Seifert ad.) a přinesla široké možnosti srovnání vlastních prací na sympoziích (především v St. Margareten), představuje díla z majetku autora a ze soukromých sbírek z Itálie a z Německa. Přes šedesát středních a menších objektů je zdařile instalováno ve třech podlažích kubistického Domu u černé Matky boží v Praze a obdivováno domácími a stejně tak zahraničními návštěvníky právě pro onu symbiózu soch a zvoleného prostoru.
    Zásluhou historičky umění českého původu Miroslavy Hájek (dnes žijící v Itálii), která se dílem Karla Prantla zabývá již přes třicet let, se podařilo Českému muzeu výtvarných umění a Rakouskému institutu v Praze přesvědčit umělce, aby se tu prezentoval výběrem za své celoživotní tvorby. Kameny vybízejí k dotyku. Tvary jsou z granitu, pískovců, žuly, mramorů, amazonitu a serpentinu, hladce opracovávány. Kde oko nestačí postřehnout či rozeznat nepatrné prohlubně a zvlnění povrchů, má svoje místo dlaň a ruka. Tedy kameny jsou určeny, podle mne, i nevidomým. Některé z nich jsou podle názvu určeny navíc k meditaci.
    Výstava Karla Prantla (v ČMVU do 6. ledna 2002) je podle organizátorů "jedním z důležitých příspěvků nejen ve snahách zapojení České republiky do Evropské unie... zároveň důležitým příspěvkem k rozvíjení vzájemných Rakousko-českých vztahů."
    Nenechte si ji ujít.


Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012