Obraz sv. Anežky

11-12 2001 Kultura česky
obálka čísla

    V listopadu 1999 byl v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slavnostně odhalen deskový obraz sv. Anežky České. Autorem díla je Makarius Tauc, umělec, který v roce 1989 namaloval též kanonizační obraz svaté Anežky.
    Deskový obraz (236 x 114 cm) je namalován technikou vaječné tempery na křídovém podkladě vyzlaceném dvaadvacetikarátovým zlatem. Světice v životní velikosti drží v levé ruce model klášterního kostela, který založila, pravou rukou žehná. Oděna je do tradičního františkánského hábitu 13. století. Beránek u jejích nohou patří k nejstarším křesťanským symbolům, poukazuje však také na etymologický původ Anežčina jména -- agnus = beránek. Odložená císařská koruna spočívající na brokátovém polštáři, upomíná na Anežčino zřeknutí se světské moci a slávy. Po pravé ruce je do kruhu vkomponována postava sv. Františka z Assisi spolu se sv. Václavem. V kruhu po levé Anežčině ruce je sv. Klára, zakladatelka ženské větve františkánského řádu a za ní další patroni sv. Vít a sv. Vojtěch. Nad obloukem je vyobrazeno šest andělů shlížejících v úctě ke světici. Centrálně zobrazení andělé drží Anežčinu nebeskou korunu s 57 polodrahokamy zasazenými do stříbra. Dva andělé drží rozvinuté svitky, na jednom je latinský nápis "Pojď, snoubenko Kristova, přijmi korunu, kterou ti Pán připravil na věčnosti", na druhém "Anežka, českého krále Přemysla Otakara I. dcera". Na dolní části obrazu je latinsky uvedeno jméno tvůrce: "Namaloval mě Makarius Tauc z Prahy, L. P. 1999". V nejspodnější části obrazu oddělené profilovaným rámem je latinsky a česky napsáno: "Svatá Anežko Česká, oroduj za svůj lid a rodnou zemi". Mezi nápisy je český znak, po stranách znak řehole sv. Františka a znak řádu křižovníků s červenou hvězdou, který sv. Anežka založila.


K. Taucová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012