Odsud nikam, odnikud - Galerie Smečky

11-12 2006 Kultura česky
obálka čísla

Výstava děl čtyř českých umělců, kteří našli v minulosti svůj nový domov daleko za hranicemi komunistického Československa, svým názvem evokuje jejich životní pouť. Díla všech úspěšných výtvarníků jsou paradoxně známější spíše v zahraničí, kde žijí. Ač byli doma dlouho účelově pozapomenuti, dnes jejich tvorbu nalézáme již i v expozicích řady našich galerií i muzeí. Je typická strukturální a geometrickou abstrakcí, novým pojetím realismu a novou figurací, smyslem pro detail a chopností dosáhnout jeho harmonie s celkem.

Staša Fleischmannová (ročník 1919, Paříž) přes svůj věk oplývá překvapivou tvůrčí svěžestí. Její umělecký názor koresponduje s tvorbou vrstevníků šedesátých let minulého století. V cyklu půvabných fotomontáží a koláží Sny a skutečnost nezapře středoevropské cítění, ženskou romantičnost, lyričnost i nostalgii. V dílech se prolíná odkaz avantgardy první poloviny 20. století s nejnovějšími tendencemi i obdivem k vědeckým objevům.

Jaromír E. Brabenec (ročník 1934, Stockholm) vystavuje kolekci objektů Momenty a Rány. Vznikly ojedinělou metodou deformace ocelových nebo bronzových plátů odborně vedenými průstřely. Obdivuhodně vystihují existenciální otázky: osobní vzpomínky na válku, evokují oběti fašismu i komunismu, fenomén emigrace. Projevuje se zde umělcova zkušenost z předchozí technické praxe. Některé objekty vystihují ono obdivuhodné rozhraní mezi labilitou a stabilitou, princip vývoje makro a mikrokosmu, působením pozitivních a negativních sil, je patrný smysl pro vyjádření energií, které ovládají náš život.

Jiří Ladocha (ročník 1942, Toronto) v sérii jakýchsi Fragmentů- reliéfů, komorních obrazů a objektů rozvíjí svou bohatou fantazii. Reaguje jí na vztahy ve společnosti, absurditu současnosti i na odkaz historie. Uplatňuje ještě nevyzkoušené výtvarné postupy a tak rozvijí každou myšlenku do důsledků. Jeho díla v mnohovrstevnatosti a při užití světelných efektů, barevných tónů a průhledů ukrývají mnohá tajemství. Jsou čistými figuracemi i fantaskními abstrakcemi.

Karel Trinkewitz (ročník 1931, Hamburk) říká, že Všechno je koláž (název vystaveného cyklu). Nezapře v sobě výtvarníka, literáta a básníka. Jeho objekty, koláže a asambláže, tvořící volný proud nápadů, obsahují vtip a poetickou odlehčenost i estetickou kvalitu. Jde mu o vztahy tvarů, velikostí, barev. Vedle poct osobnostem se v tvorbě obrací k východní filozofii, poezii, výtvarnému vyjádření a způsobu myšlení. Inspiruje se kaligrafií. Poznáními, vycházejícími z meditace a kontemplace. Zároveň velmi přirozeně uplatňuje evropské i americké výtvarné proudy.

Výstava v Galerii Smečky probíhá až do 10. ledna 2007, k dispozici jsou katalogy tvorby každého z autorů. Kurátor PhDr. Jiří Machalický.

Galerie Smečky slaví právě rok od otevření a jejím hlavním cílem je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže a další tvorby současných českých autorů, kterou vlastní Pražská plynárenská. Její nadační fond se od devadesátých let minulého století soustřeďuje na poválečnou tvorbu nejznámějších domácích autorů, pro které byla právě koláž typickým a hlavním projevem. Nevynechává však ani tvůrce, kteří svoji tvorbu zaměřují jiným směrem - sochařským, grafickým či malířským. Výstavní prostory ve Smečkách, které PP, a.s. zrekonstruovala, stojí za návštěvu už i kvůli interiéru samému. Výstavy zde pořádané jsou plánovány vždy na tři nebo čtyři měsíce, provázet by je mělo i vydávání souvisejících publikací, autorských čtení či aukcí.

Olga Szymanská a Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012