Oslavy 60. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Při příležitosti 60. výročí Mezinárodního dne studentstva, svátku, který prosadili čeští vysokoškolští studenti spolu se spojeneckými studenty v Londýně v roce 1941, se 19. listopadu sešli v Praze někteří z tehdejších organizátorů. Na slavnostním shromáždění v staroslavné aule Karolina Univerzity Karlovy si účastníci připomněli pohnuté události roku 1939.
    Mohutná protiněmecká demonstrace ve výroční den vzniku Československé republiky 28. října 1939 v centru Prahy byla surově potlačena. Při střelbě byl smrtelně zraněn i Jan Opletal, který zemřel 11. listopadu. Jeho pohřeb se proměnil v novou demonstraci proti okupantům. Německá policie a oddíly SS obsadily 17. listopadu vysokoškolské koleje v Praze a v Brně a odvlekly přes 1200 studentů. Téhož dne Němci popravili bez soudu devět studentů, ostatní přepravili do koncentračního tábora Sachsenhausen a s okamžitou platností uzavřeli české vysoké školy.
    Osmi osobnostem, které se významně zasloužily o vznik tohoto svátku, Univerzita Karlova udělila stříbrnou medaili. Ocenění osobně převzal také ing. Lubor Zink, dále baronka Lena Jager, členka britské Sněmovny lordů, MUDr. Karel Macháček a Václav Straka.
    Rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm v úvodním projevu mj. řekl, že "kráčíme cestou plnou hledání, cestou zákrutů a omylů, ale je to cesta vedoucí nezpochybnitelně ke svobodnému uspořádání poměrů uvnitř země. Naše úspěchy, stejně jako naše omyly a chyby jsou obrazem nás samotných. Ve svobodném uspořádání, kdy je každý jednotlivec nadán svobodným rozhodováním, nese současně i svůj díl odpovědnosti. Není za koho se skrýt, není na koho svádět vinu. Za svůj osud jsme odpovědni sami. To je druhá strana jedné mince, s názvem svoboda...".


PhDr. Olga Bezděková PhDr., Jaroslav Veteška

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012