Šestnácté sympozium Čechů žijících v Holandsku -- konalo se v sobotu 13. října 2001

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Již pošestnácté naplnili obětaví organizátoři a účastníci vrchovatě myšlenku římského filozofa a skvělého řečníka M. T. Cicerona: "Přátelství může být jenom mezi dobrými lidmi." Tohoto setkání jsem měla čest účastnit se již podruhé a mohu říci, že nejenom dobře volený program, na kterém se tentokrát svými přednáškami podílely dospělé děti z rodin exulantů a přednesly úvodní slovo v českém jazyce s neodolatelným půvabem a srozumitelně, proto následovala živá diskuse přítomných. Kulturní část programu zajistilo východočeské kvarteto s nadšením a elánem. K pohodě přispěl vedoucí Českého centra p. Kantůrek, přestože z Ministerstva zahraničních věcí ČR vyhrožují rušením těchto center, která jsou všestranně užitečná. Zúčastnil se tajemník ze slovenského vyslanectví a bylo milé slyšet nám tak blízkou slovenštinu. Program všech sympozií je vždycky pečlivě připraven s vtipem, humorem, nadhledem i poučením. Díky, díky za to všem těm co pořádají, organizují a obětují svůj čas i těm, co nelení a přijedou. Z krásného prostředí milých a laskavých lidí dýchá tolik vstřícnosti, pohody a přátelství, že je to setkání jako doušek živé vody, zvláště v dnešním světě. A věřte mi všichni, milí, známí více i méně, přišla bych třeba pěšky tak jako Vrchlický "Za trochu lásky šel bych světa kraj a šel bych bosý."
    Přeji Vám, abyste vytrvali a pěstovali dále ten křehký kvítek vzájemného mnohaletého přátelství a pochopení.
    Přeji za Český dialog hezké Vánoce a zdraví v ;novém roce 2002!


Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012