Z Malé Strany je politické ghetto

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Malostranské paláce a měšťanské domy dnes užívají poslanci
Obyčejný život této čtvrti se vytrácí
Kolorit Malé Strany s nerudovsky svéráznými figurkami starousedlíků pozvolna mizí. Celé bloky měšťanských domů a barokních paláců, které ještě před revolucí obývali Pražané, většinou ve skromných bytech volajících po rekonstrukci, užívají nyní politici.

    MALÁ STRANA -- V ;osledních letech jsou domy a paláce Malé Strany sice opraveny, ale staly se sídlem politické garnitury. Co to pro tuto nejmalebnější část Prahy znamená? Stačí se projít večer kolem osmnácté hodiny dolním koncem Malostranského náměstí. Ztmavlá okna opravených paláců působí jako naaranžovaná divadelní kulisa.

Už bolševičtí pohlaváři si zabrali Malou Stranu
Malá Strana se začala vylidňovat už v 80. letech. Jako první padl za oběť pozdějšímu politickému ghettu Thunovský palác ve Sněmovní ulici, když se za minulého režimu stal sídlem České národní rady. Zanedlouho už České národní radě patřil celý blok domů: Auerspergský palác a sedm měšťanských domů v Tomášské ulici. Zásadní expanze přišla až po sametové revoluci po rozpadu federace v roce 1992. Parlament odmítl užívat prostory Federálního shromáždění -- nyní ostře sledovaná budova Svobodné Evropy poblíž Národního muzea. Zavrhl však možnost postavit nové stavby na zelené louce. Místo toho zabral celý blok domů na Dolním Malostranském náměstí, včetně paláce Smiřických a Šternberského.
    "Nevidím v tom žádné zvláštní důvody. Prostě jde o to, že se politikům na malé Straně líbí. Možná to nahlas jako hlavní důvod nepřiznávají, ale nic jiného bych za tím nehledal," uvedl Ondřej Šefců ze Státního ústavu památkové péče, který měl na starosti rekonstrukci paláců, včetně Valdštejnského, kde sídlí Senát. Senátoři dokonce o proslulou barokní stavbu stáli natolik, že jim nevadilo zvolit pro jednání Senátu bývalou konírnu.

Expanze politiků na Malou Stranu nekončí
    Politici se přitom čím dál víc chovali, jako by nikdy neměli dost. V roce 1996 přibylo pro jejich potřeby bývalé jezuitské gymnázium ve Sněmovní ulici. To je dokonce s areálem Poslanecké sněmovny propojeno tunelem v podzemí.
    "Pravdou je, že paláce byly poměrně citlivě opraveny. Slouží reprezentačnímu účelu podobně jako v dobách, kdy je nechala postavit šlechta. Jenže zejména večer už to není živé město. Moc legrace si na Malostranském náměstí neužijete," míní Šefců.
    V noci na Malostranském náměstí ožívá jen podloubí u Malostranské besedy. Shodou okolností je zavřena také Malostranská kavárna. Ta se nachází v objektu, který soukromá majitelka nyní rekonstruuje. Do některých podloubí se postupem času navrátily zrušené obchody, ale všechno může být jinak. "Sněmovna původní sliby dodržela. Dodnes pronajímáme všechny nebytové prostory v průčelí paláců z Malostranského náměstí a v Tomášské ulici. Je ale otázkou, zda do budoucna budeme z bezpečnostního hlediska moci pronájmy dále zajišťovat," uvedl ředitel odboru hospodářské správy Kanceláře Poslanecké sněmovny Stanislav Kovalovský. Památkáři však upozorňují, že některé sliby zůstaly jen na papíře. "Kavárna na nádvoří paláce Smiřických měla sloužit veřejnosti. Dokonce se uvažovalo o takovém zpřístupnění nádvoří, že by se z ;něho malým průchodem dalo dostat do Thunovy ulice. Kavárna je sice zařízená, ale slouží jen poslancům," uvedl památkář Šefců.
    Malostranský kolorit současně ohrožuje i komerční tlak, protože tudy vede část turisticky atraktivní Královské cesty. Pod tímto tlakem mizí z obchodů běžný městský sortiment a v soukromých domech nekontrolovaně přibývá například obchodů s českým sklem. Poslanci nyní uvádějí jako zásluhu, že do jednoho z domů v Nerudově ulici navrátí pro své potřeby byty. Neuvádějí už však, kolik původních bytů padlo za oběť jejich kancelářím.

Malostranské paláce a domy, v nichž sídlí poslanci a senátoři
palác Thunovský
palác Auerspergský
měšťanské domy v Tomášské ulici čp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
palác Smiřických
palác Šternberský
palác Velikovský (to je blok domů mezi ulicemi Sněmovní, Thunovskou, Tomášskou a Valdštejnským náměstím)
bývalé jezuitské gymnázium

prostory pro senátory
Valdštejnský palác
Kolowratský palác
Malý Fürstenberský palác

hlavní kancelář ODS
Sněmovní 3


Večerník Praha, 1. listopadu 2001

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012