Střípky k výročí 17. listopadu 2001

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

* V čs. rozhlase se 17. 11. "utkali" v pořadu Duel Monika Pajerová a Ladislav Jakl. Monika byla jednou ze studentských aktivistů, kteří po 17. Listopadu rozpoutali "ten správný rozruch", jehož výsledkem, řečeno zjednodušeně, byl pád komunismu v Československu. Později byla vyslána do Paříže, kde pracovala na našem zastupitelství, byla tedy diplomatkou.
    Ladislav Jakl byl novinářem, v posledních letech pracuje jako poradce Václava Klause.
    Jejich utkání bylo vskutku "duelem". Pan Jakl neustále Moniku přerušoval, skákal jí do řeči a dokonce na ni křičel. A to asi jen proto, že měla jiný názor než on. Popisovala totiž zkázu českých zemí, jak ji vidí ona po dvanácti letech vlády Václava Klause. Vytunelované banky, ukradené miliony a miliardy, nefunkční justice, podvody, arogance politiků, které vůbec nezajímají občané, kteří je zvolili, ale jen probendy, které získají svou mocí.
    "Co to říkáte," řval Ladislav Jakl. "To vůbec není pravda, podívejte se kolem sebe (jak všechno vzkvétá), tady že není dobrá demokratická společnost?!."
    Poté šla řeč o občanské společnosti, kterou Monika považuje za součást demokracie, zatímco Ladislav za něco, co nemá co mluvit do politiky, protože to nebylo zvoleno.
    "Čtete vy denní tisk a zajímáte se o průzkumy veřejného mínění?" ptala se Monika Ladislava.
    --"Jasně, znám veřejné mínění z Rakouska..." on na to.
    --"Ale to není zrovna dobrý příklad. Tam mají podobně nedobrou opoziční smlouvu jako my dnes, už padesát let. A kam to vede? Nechtěla bych, aby to tady bylo jako v Rakousku," řekla Monika. Nato se na ni sesypala sprška Jaklových útoků.
    Že se poradce člověka, na kterého je ukazováno prstem jako na strůjce mnoha zbytečných a vážných ekonomických a společenských problémů, svého živitele zastává, je lidsky pochopitené. Méně už je pochopitelné, že bývalý novinář, který se dnes ke své profesi halasně hlásil, je tak zaujatý jedním směrem a to tím, že jeho šéf je ideál a naše země pod jeho vedením jenom vzkvétá.
    Je-li někdo zabedněnec a ještě k tomu s hulvátským chováním k dámě, je to prostě tak. Ale proč moderátor pořadu, jehož jméno mi uniklo, což je jedno, protože všichni moderátoři se chovají podobně, nic proti tomu neučinil? Nemyslím, že by měl usměrňovat obsah dialogu, to samozřejmě ani náhodou, ale měl by zajistit, aby jeden, kdo mluví, mohl vyslovit a doříci svůj názor a ne nechat jednoho řvát a skákat do řeči. Když toto neumí a jen přihlouple prosí, aby se účastníci nehádali, jsou tam zcela zbyteční.
    * Od čtrvrtka 15. do soboty 17. Listopadu se v Praze konalo mezinárodní setkání příznivců Přímé demokracie. Setkali se zde zástupci Nezávislých, Humanistického hnutí, novináři a aktivisté ze Švýcarska, Švédska, Slovenska a Rakouska. Názory a aktivity, kterými se představili, měli společného jmenovatele: nespokojenost s ;arogancí moci politiků, kteří po zvolení zcela ignorují původní důvod svého zvolení, nezajímají je jejich voliči, zabývají se jen stranickými zájmy zcela odtrženými od občanů, kterými v podstatě pohrdají.
    * 16. Listopadu se konalo na Václavském náměstí setkání, které zorganizoval Pravý blok. Jeho obsahem jsou výše zmíněné problémy. Ani čs. televize, ani jedinná čs. rozhlasová stanice, ani jeden deník, se o tom ani jedinným slovem nezmínily. Zajímavé, že?


-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012