Evropská konference o podvodech

11-12 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Ve dnech 21. -- 23. října se v Praze konala 6. výroční Evropská konference o podvodech (Sixth Annual European Fraud Conference), zaměřená na hospodářskou kriminalitu.
    Konferenci zahájil Pavel Racocha, člen bankovní rady a výkonný ředitel České národní banky (Member of the Board and Chief Executive Director Czech National Bank).
    Účastníci konference byli nejen z Evropy, ale také z USA a dalších mimoevropských zemí. Tuto konferenci pořádala Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (Association of Certified Fraud Examiners -- ACFE). Byla založena v USA v roce 1988, sídlí ve městě Austin, stát Texas a má 25 000 členů. Jejím posláním je školit kvalifikované experty, odborníky ve vyšetřování podvodů a hospodářské trestné činnosti a v tvorbě účinných nástrojů prevence hospodářské kriminality. Všichni členové Asociace, kteří získali osvědčení certifikovaného vyšetřovatele podvodů (CFE), byli přijati po důkladném přijímacím řízení a po složení jednotné zkoušky CFE. Mají nejrůznější kvalifikaci a jsou mezi nimi auditoři, účetní, specialisté v prevenci kriminality, právníci, pedagogové a kriminalisté. Shromažďují důkazy, vydávají prohlášení, sestavují zprávy a jsou nápomocni při vyšetřování nejrůznějších forem hospodářské trestné činnosti. Jsou to obvykle zaměstnanci velkých společností a státních institucí, ale také organizací, které poskytují konzultantské a vyšetřovací služby.
    Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů podporuje ve světě téměř devadesát místních sekcí. Její členové doposud vyšetřovali ve více než v padesáti zemích přes 1 milion případů podezření z civilních i trestněprávních podvodů.
    V posledních deseti letech došlo k řadě podstatných změn ve světové ekonomice a také v morálních postojích části obyvatel v mnoha zemích světa. Zrychlení globalizace, eskalace drog, vzrůst konkurence ve finančním sektoru a řada dalších vlivů změnily svět. Stále větší množství finančních prostředků prochází daňovými ráji. Nyní již mají asi 60 významných center a své aktivity přes ně provozuje přibližně jeden milion společností a tisíc bank. Ti, kteří služeb daňových rájů používají, mají na trhu velkou konkurenční výhodu, neboť se buď částečně nebo úplně zbavili daňového zatížení.
    Za nejrozšířenější formu hospodářské kriminality je považována korupce. V roce 2001 provedla Transparency International zjištění, jak je korupcí zatíženo 91 států z celého světa. Nejméně bují korupce ve Finsku, které se umístilo na 1. místě se skóre 9,9. Nejhorší hodnocení má Bangladéš se skóre 0,4. Na místech 47, 48 a 49 se se stejným skóre 3,9 umístila Česká republika společně s ;Bulharskem a Chorvatskem. Příčinami a rozkrýváním korupce, ale také prevencí, se na konferenci zabývalo několik přednášejících.
    Nejkomplexnější analýzu podvodného jednání a ekonomické kriminality prezentovala společnost PricewaterhouseCoopers. V rámci celé Evropy se v posledních dvou letech stalo obětí hospodářské kriminality 42,5 % velkých a 24,1 % středních a malých společností. Žádné odvětví není podvodů ušetřeno. Nejvíce jsou ohroženy společnosti působící v sektoru průmyslové výroby. Nejčastějším druhem podvodného jednání jsou zpronevěra majetku společnosti včetně peněžních aktiv jejím zaměstnancem. Dále pak zpronevěra majetku nebo zkreslování účetních výkazů organizace jejím vedením. Toto také patřilo k nosným tématům konference.
    Klíčovým faktorem při odhalování podvodů byla v celé Evropě změna ve vedení společností, a to v ;53 % případů. V České republice došlo k odhalení podvodů tímto způsobem pouze v 10 % případů. Nejčastějším způsobem odhalení podvodného jednání u nás byla realizace auditu (42 % případů).
    Na konferenci bylo zdůrazněno, že ztráty způsobené podvody tak zvaných bílých límečků jsou v průměru nesrovnatelně vyšší v porovnání s loupežemi. Některé organizace ale tyto podvody kryjí a zamlčují, aby neutrpěla jejich důvěryhodnost u obchodních partnerů. Prevence a zlepšení procesu řízení rizik je mnohem levnější než případné velké ztráty.
    Na konferenci se také hodně mluvilo o počítačové kriminalitě, která na rozdíl od většiny tradičních typů podvodného jednání může rychle ochromit schopnost společnosti obchodovat, vést k prozrazení citlivých dat nebo zcela zničit důvěru zákazníků.
    Na závěr konference promluvil JUDr. Jaroslav Fenyk, první náměstek nejvyšší státní zástupkyně České republiky, Thomans T. Kubic, FBI, USA, David Short, National Crime Squad, UK a Nick Ridley, Eruropol.
    Zhodnocení konference provedl kriminalista a bývalý pracovník FBI Joseph T. Wells, CFE, CPA, předseda a zakladatel Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů.
    Velkou zásluhu na uskutečnění této velmi přínosné konference mají pánové Michael W. Hackworth, CFE a Roger Stanley ze společnosti PricewaterhouseCoopers.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012