Blízké vzdálenosti/Close Distances

10 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Český houslista Jaroslav Šonský (žijící ve Švédsku) a brazilská pianistka Patrícia Bretas patří mezi špičkové interprety, jejichž posláním se stala společná propagace národních kultur svých zemí. A to nejen v Čechách a Brazílii, ale také ve Švédsku, Maďarsku či Lucembursku a dalších evropských zemích, kde během společných turné koncertují. O jejich koncertu v Praze jsme psali již v čísle 5/2006, kde jste si mohli přečíst též anglický rozhovor s Patricí Bretas. V průběhu jejich podzimního českého turné se uskutečnily 13. října v Českém centru Praha Hovory bez hranic. Jen původně ohlašovaný podzimní pražský koncert v Domě U Kamenného zvonu, který na který jsme vás také zvali, se bohužel neuskutečnil kvůli rozporuplnému jednání agentury, která jej měla zajistit.

Pro ty, kdo se Hovorů nemohli zúčastnit, přinášíme alespoň úvahu na téma Blízké vzdálenosti, což bylo motto besedy.

Dnešní doba se denně překonává v možnostech přenosu informací nejnovějšími technologiemi. Prostřednictvím internetu, e-mailu či jinými prostředky lze poslat přes oceán snadno a bleskurychle jakékoli množství textu, složitou technickou dokumentaci, hudební či filmovou nahrávku, o obyčejné notové partituře nemluvě. Co však přeposlat nelze - a nepůjde to nikdy, to je hudební a duševní souznění.

Spolupráce sólistů s hudebními tělesy či jednotlivců v komorní hudbě je vždy záležitostí velmi senzitivní. V rámci kontinentu, řekněme, je častější cestování za účelem secvičování a společných koncertů ještě relativně snadné. Co však mezi Evropou a Jižní Amerikou?

Patrícia Bretas, jedna z předních brazilských pianistek, žijící v Rio de Janeiru a Jaroslav Šonský, jehož domovským tělesem je symfonický orchestr ve švédském Norrkőpingu, ale hraje především sólově, znají dobře úskalí spolupráce na dálku. Dvojice hudebníků, kteří spolu koncertují od roku 2001, však prokazuje od samého začátku spolupráce mimořádnou schopnost i s malým počtem společných zkoušek zvládnout náročné úkoly.

Co je však na spolupráci obou, kromě hudebního umu a charismatu důležité, to je repertoár. Jeho opěrným pilířem jsou čeští a brazilští autoři a oba hudebníci tak propagují v zemích, kde vystupují, národní hudbu obou států. Jak v Brazílii, kde jsou sice celkem známa díla Dvořákova či Smetanova, ne však již dalších autorů, tak v České republice či jinde v Evropě, kde se s interpretací brazilských autorů často nesetkáváme, je to velká služba oběma kulturám. Vedle jmenovaných skladatelů tak duo Šonský - Bretas uvádí na brazilských i evropských pódiích s velkým úspěchem především skladby Bohuslava Martinů, který je jejich společným favoritem, ale i současné české skladatele - Oldřich Korte, Otomar Kvěch. Můžeme se také seznámit s nejlepšími brazilskými autory - Heitor Villa-Lobos, Ronaldo Miranda. (Ze skladeb těchto čtyř autorů vznikla i zajímavá nahrávka, kterou máme pro zájemce ještě k dispozici.) Za propagaci národních kultur je duo velmi oceňováno, J. Šonský v roce 2003 obdržel i za další své aktivity, kterými dlouhodobě propaguje českou kulturu ve Švédsku, kde žije, ocenění Ministerstva zahraničí ČR Gratis Agit. Obdivuhodný je také zájem klavíristky Patrície Bretas o českou historii a kulturu obecně, ale především její přirozené vnímání hudby českých skladatelů.

Tématem besedy s oběma hudebníky v Českém centru 13. 10. byl i nový velký projekt Jaroslava Šonského. K 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů (2009) jej připravuje společně s Budapest Spring Festival, s Česko-maďarským spolkem BOHEMIA, také držitelem ceny Gratias Agit 2003, s Českým centrem v Budapešti a Institutem Bohuslava Martinů v Praze. V roce 2009 bude totiž největší maďarský hudební festival zasvěcen české hudbě a především právě tvorbě B. Martinů, jehož tvorba a život v nedobrovolném exilu lze opět charakterizovat mottem "blízké vzdálenosti "- ve smyslu duševního spojení s vlastí, do které se nemohl vrátit. Večera se zúčastnila také členka spolku BOHEMIA z Budapešti, Eva Molnárová, která informovala o současném stavu příprav festivalu. Na besedě zazněly i zajímavé audio i video ukázky, které představily B. Martinů i jako skladatele nečekaně různorodých stylů. Například ve světově proslulém hudebně - tanečním šlágru Kuchyňská revue, jejíž část zde byla promítnuta, se Martinů vyrovnává s jazzovými prvky.

Stránku připravila Martina Fialková

Další program klubu

Pondělí 6. listopadu - Irena Budweiserová + Jan Brabenec Krásný hlas a krása z kůže neboli beseda s B + B, dvěma přáteli.

Tedy: S výjimečnou zpěvačkou, členkou legendárního Spirituál kvintetu, ale i zdatnou sólistkou v oboru jazz, blues, šanson i jiných žánrech, Irenou Budweiserovou a s vídeňsko- pražským výtvarníkem tvořícím z kůže, Janem Brabencem, který je mimo jiné i úspěšným autorem knížky Cesta na východ a čerstvým nositelem ocenění za své dílo v Římě.

(Městská knihovna, Mariánské nám., malý sál, od 17 hod)

Pondělí 29. ledna 2007 - Diashow manželů Motani

Mladí Češi žijící v Rakousku se baví i živí cestováním a fotografováním bizarních přírodních krás, nejraději mají pouště. Jedinečná diashow s besedou o pouštích a putování po nich.

(Městská knihovna, Mariánské nám., malý sál, od 17 hod.)

The Traditional Pre- Christmas Get-together

Tradiční předvánoční setkání čtenářů a přátel Českého dialogu a Mezinárodního českého klubu proběhne v pátek 8. prosince. Místo upřesníme příště.

Prosba - výzva členům a příznivcům MČK z Prahy:

Máme mnoho zájemců o účast na besedách, kteří nebydlí v Praze, ale rádi by se účastnili. Máte-li možnost, nabídněte možnost přespání, třeba i ve skromných podmínkách. Za mimopražské příznivce MČK se můžeme osobně zaručit, jsou to většinou nám velmi dobře známí a na stejnou vlnu naladění dobří lidé.

Informujte nás o této možnosti, abychom případným zájemcům mohli dát vědět. Kontakty zprostředkujeme.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012