Dopis velvyslanci/Letter to the Ambassador

10 2006 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Jeden z našich dlouholetých kanadských čtenářů nás požádal o uveřejnění tohoto dopisu, který je reakcí na výzvu naší vlády k Čechoameričanům za lobbování pro zrušení vízové povinosti. Jak už se zmiňuji v článku Týden zahraničních Čechů, naši krajané sice přijali na závěr konference velkorysou výzvu k podpoře této aktivity, nicméně z Ameriky dostáváme i jiné reakce...

Pan Richard W. Graber,

velvyslanec Spojených států,

Tržiště 15,

118 01 Praha 1

Vážený pane velvyslanče,

vítáme Vás ve funkci. Naše organizace se zabývá hájením práv Čechů žijících v exilu. Máme 450 sponzorů, z nichž je většina občanů Spojených států. 34 českých spolků po celém světě jsou našimi členy.

V poslední době vzrůstá tlak Evropské Unie a české vlády na vládu Spojených států, aby zrušila víza pro české občany cestující do Spojených států. To by jistě přineslo mnoho výhod.

My se přimlouváme, aby byla víza zrušena ihned potom, co česká vláda zruší diskriminaci českých Američanů. České zákony vyřadily Čechy, kteří ztratili české občanství tím, že získali občanství Spojených států, z možnosti požádat o restituce majetků, které jim byly ilegálně zabaveny. Těmto českým občanům Spojených států byl odepřen i příspěvek, na který mají nárok političtí vězni komunistického režimu, lidé, kteří bojovali za druhé světové války po boku Spojenců a lidé, kteří byli zavlečeni do Sovětského svazu.

Takový oboustranný vstřícný krok by nejen vyřešil mnoho vzájemných obviňování a hořkostí ale především by odstranil diskriminaci zakázanou Všeobecnou deklarací lidských práv a Mezinárodním paktem o politických a občanských právech.

Doufáme, že se Vám tento náš nápad bude líbit a prosíme Vás, abyste jej vzal při své práci v úvahu.

Česká koordinační kancelář, 1103-100 Antibes Dr. Toronto, Jan Sammer, Secretary.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012