Vojta Náprstek, a Municipal Politician Komunální politik Vojta Náprstek

10 2006 Kultura česky
obálka čísla

"Dobrým být a jiné blažit, tož úkol člověka"

Náprstkovo muzeum v Praze připravilo výstavku ke 180. výročí narození slavného pražského mecenáše, filantropa, vlastence, zakladatele muzea a také politika Vojty Náprstka. Představuje jeho četné a rozmanité aktivity v rámci sboru obecních starších městy Prahy (1873 - 1894) a městské rady (1881 - 1892). Náprstek vždy prosazoval pokrokové myšlenky, ať již se jednalo o životní podmínky v Praze, podporu školství, zdravotnictví či zavádění nových vynálezů a technologií do života, (veřejné plynové osvětlení, vaření na plynu, zavedení telefonu aj.). Mnohé z jeho návrhů byly realizovány, některé se prosadily až v budoucnosti a jiné z jeho kuriózních nápadů upadly v zapomění. Síře Náprstkových zájmů je přiblížena na dobových fotografiích.

- ES -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012