České filmy v Mnichově

10 2006 Kultura česky
obálka čísla

Již 9. Česko-německé kulturní dny, které jsou filmovým retrofestivalem, pořádá od 27. října do 25. listopadu v Mnichově Čs. Kulturní klub pro audiovizi. Na programu (vždy o pátcích a sobo- tách) jsou tituly: Z českých mlýnů (1941), Funebrák (1932), Zločin v dívčí škole (1965), Světáci (1969), Jakou barvu má láska (1973), Báječní muži s klikou (1978), Lásky jedné plavovlásky (1965), Trhák (1980), Outsider (1986) a Šašek a královna (1987). K představením patří již tradičně slovní úvody, o které se již po leta starají Dr. H. J. Härtel a R. Netopil. Jako předfilmy budou promítnuty týdeníky kulatého výročí, kreslený film Pérák a SS (1946), dokument o Indii - Řeka života a smrti a další hudební a místopisné krátké snímky. Po představení se zájemci mo- hou účastnit i posezení a kinematografickým otázkám zasvěceným diskuzím v přilehlém bistru.

Akci podpořil Kulturní dům příslušné mnichovské čtvrti.

V současnosti připravuje klub sice již v předstihu programovou náplň 10. Česko-německých kulturních dnů, k zajištění pevných terminů však dojde až v listopadu tohoto roku. Při této příležitosti bychom se rádi obrátili na krajany i spolky mimo ČR s návrhem na eventuální spolupráci při pořádání podobných akcí. V úvahu by přicházela i nabídka odprodeje některých 16mm-filmových kopií, zejména osvědčených titulů jako na příklad snímků V+W, ale i poválečných. Bližší informace na adrese: Tschechoslowakischer Kulturclub für AV, Otto-Bezold- Weg 4, D - 81739 München, BRD nebo e-Mail:

csavkulturclub@lycosxxl.de

Za Čs. kulturní klub pro audiovizi R.Netopil

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012