Život je jen náhoda NM - České muzeum hudby připomíná 100 let od narození Jaroslava Ježka

10 2006 Kultura česky
obálka čísla

Fenomén hudby Jaroslava Ježka je pro většinu z nás nerozlučně spjat s dvojicí W + V, tedy Jan Werich a Jiří Voskovec, jimž Ježkova hudba dopomohla k nesmrtelnosti. Jeho obsáhlé dílo však zdaleka nezahrnuje jen tvorbu pro Osvobozené divadlo a jeho hlavní protagonisty. Za poměrně krátkou dobu, v níž Ježek komponoval, vznikla celá řada skladeb vážné hudby, jíž se zařadil po bok tehdejší české avantgardy v čele s Bohuslavem Martinů. Lze se ale právem domnívat, že nebýt předčasné smrti v necelých 36 letech, zanechal by Jaroslav Ježek všestranně bohatý hudební odkaz celosvětového významu, neboť jeho talent byl obrovský. I takto je ale Ježkovo dílo mezinárodně vysoce uznáváno, o čemž svědčí slova PhDr. Věry Šustíkové, autorky velké výstavy ke stoletému výročí skladatele.

Jak se stalo, že Jaroslav Ježek byl zařazen mezi výročí UNESCO na rok 2006-7?

Nevím, jestli je všeobecně známo, že UNESCO vyhlašuje vždy na dvouletí prestižní seznam významných osobností světové kultury, které se nesmazatelně zapsaly do světové historie a svým odkazem přispěly k mezinárodnímu porozumění, užší spolupráci mezi národy a k míru.

Sám fakt, že po Fibichovi a Dvořákovi se stal Jaroslav Ježek dalším českým hudebníkem, kterému se dostalo této pocty, je myslím dostatečným důkazem jeho mezinárodního významu.

Připomeňte prosím osudy tohoto skvělého skladatele?

Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906 na pražském Žižkově a měl dost smutné dětství. V raném mládí se musel vyrovnávat s několika vážnými zdravotními nedostatky i s nedostatky hmotnými. Svým talentem, pílí a houževnatostí však dokázal vše překonat a brzy se stal významnou pražskou kulturní osobností. Jeho sepětí se zhruba desetiletou érou Osvobozeného divadla mu přineslo nečekanou slávu i finanční zajištění, jeho tvorba v oblasti vážné hudby mu zajistila uznání evropských avantgardních umělců. Přetržení tohoto slibného vývoje nástupem fašismu a nucená emigrace do USA ho opět uvrhly téměř na začátek. Než se stačil znovu vypracovat k jisté kariéře, předčasně umírá v New Yorku 1. ledna 1942.

Co tedy Národní muzeum - České muzeum hudby k Ježkovu výročí připravilo?

Celá Ježkova pozůstalost je uložena v našich sbírkách. Jde o jednoho z nejvýraznějších skladatelů české moderní hudby mezi dvěma válkami, který je zajímavý i tím, jak rozdělil svou tvorbu mezi divadlo a koncertní síň. Stému výročí jeho narození věnujeme rozsáhlou výstavu přímo v objektu Českého muzea hudby, Karmelitská 2 na Malé Straně. Ježkovy životní peripetie daly výstavě symbolický název "Život je jen náhoda" podle jeho populární písně.

Čím myslíte, že bude výstava pro diváky atraktivní?

Věřím, že bude vnímána jako netradiční. Spolu s architektem Jiřím Pošmourným a výtvarnicí Dášou Pošmournou jsme se shodli na sjednocujícím motivu kostky, inspirované názvem zájezdového představení Osvobozeného divadla "V+W+Ježek v kostce". Název výstavy "Život je jen náhoda" pak umožnil variantu kostky herní. V kostkách, které jsou zároveň jakousi budoucí "putovní výstavou" vloženou ve výstavě, se odehrávají čtyři hlavní témata Ježkova života a díla. Stěžejními exponáty jsou Ježkovy rukopisy i dobové tisky jeho skladeb, osobní předměty, četné fotografie soukromé i oficiální a tisková dokumentace jak k hudbě vážné, tak k dílům pro Osvobozené divadlo, film a další divadelní scény i dobové hudební nástroje. Členitost výstavního prostoru zaplní exponáty dokreslujícího charakteru - dobová kavárna, promítací sálek, Ježkova pracovna, jazzový orchestr a panorama New Yorku.

Poutačem svého druhu budou doprovodné programy. Například vědomostní soutěž pro všechny věkové kategorie, dramatizace Pavla Cmírala "Jenom esli mě něco napadne" s písničkami Osvobozeného divadla v podání Báry Štěpánové, besedy s umělci a živá produkce jazzové i vážné hudby. Ve spolupráci s New York University se bude konat 26. 0. přednáška a beseda s prof. Michael Beckermanem, svou knihu o Ježkovi zde pokřtí František Cinger, nové CD Ježkových skladeb nahraných na Ježkově klavíru představí Tomáš Víšek apod.

Výstava je v česko-anglické verzi, proto je vhodná i pro zahraniční návštěvníky. V Praze ji můžete vidět od 22. září 2006 do 26. února 2007.

Projekt se koná pod záštitou České komise pro UNESCO.

Národní muzeum - České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

22. 9. 2006 - 26. 2. 2007, otevřeno: denně kromě úterý 10 - 18 hod.

Bližší informace www.nm.cz

Připravilo České muzeum hudby a Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012