MČK - Co bylo

10 2001 MČK česky
obálka čísla

    Ve středu 24. října jsme se sešli se spisovatelkou Lenkou Procházkovou, která nám přečetla ukázku ze své poslední knihy Beránek. Kniha je fascinující hned z několika důvodů. Svým námětem o Ježíši, který je dle některých kritiků v tomto díle vůbec nejlepe zpracován. Rozměrem čtyř set stran a znalostí prostředí, kde se děj odehrává, ačkoli tam autorka, jak z vyprávění vyplynulo, nikdy předtím nebyla. Množstvím dialogů a dějů, napětím, střídaným s uvolněností, dramatičností, i osobitým (a pro některé představitele církví, kteří dávají přednost dogmatům, možná nevítaným) pojetím biblických postav. Josua Lenky Procházkové je mladík, který se společně s Janem Křtitelem dopustil té "drzosti", že kladl svým představeným v klášteře upřímné otázky. A protože takové chování nebylo žádoucí, neboť církev má všechny odpovědi již dávno napsány a není o nich třeba polemizovat, byli oba z kláštera vyhná ni. Putují Palestinou a Jan započíná své poslání křtu. A také potkává hříšnou Miriam, která se nejen po křtu kaje, ale která se stává jeho přítelkyní. Autorka zobrazuje své postavy jako lidi z masa a krve, ale také s touhou po duchovním poznání. Vydavatel -- nakladatelství Diderot na přebalu píše "Apokryfní román o Ješuovi z Nazareta Beránek je příběh o svobodě, lásce a odpovědnosti za svět náš vezdejší. Ačkoliv zasazen do minulosti, je to náš současný příběh."
    Čtení i následná beseda o knize Beránek se konala v pěkném prostředí Muzea Bedřicha Smetany, které naší besedu spolupořádalo. Zdá se, že tato akce díky vstřícnosti vedení muzea v čele s dr. Mojžíšovou, nebude poslední v těchto příjemných prostorách na Novotného lávce poblíž Karlova mostu. Nicméně, pokud půjdete kolem, stavte se, jak jsme již psali v jednom z předchozích čísel ČD, návštěva Muzea je zajímavým zážitkem.


-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012