Vamberecká krajka

9 2006 Kultura česky
obálka čísla

Vamberecká krajka představuje českou národní identitu a je téměř nepředstavitelné, že nechybělo mnoho a málem zanikla. Ale od začátku.

Archivní prameny se o vamberecké krajce zmiňují poprvé v roce 1642, ale počátky sahají do doby mnohem starší. Polovina 17. století je připomínána především v souvislosti s Magdalenou Grambovou, belgickou šlechtičnou, která jako držitelka východočeského panství přinesla s sebou do Čech belgické krajkové vzory a zavedla nový způsob paličkování na podušce (herduli). Svými organizačními a obchodními schopnostmi učinila z Vamberka evropské středisko krajkářské výroby. Paličkovalo se téměř v každé rodině. Paličkovaly nejen ženy, ale i děti a v zimních měsících i muži.

11. května 1946 bylo založeno družstvo Vamberecká krajka. Od samého začátku bylo jeho hlavím cílem navázat na lidovou tradici a spojit ji s moderní uměleckou tvorbou. Toto se velice dobře dařilo a Vamberecká krajka získala řadu mezinárodních ocenění, například na světové výstavě EXPO Brusel v roce 1958 (zlatá a stříbrná medaile), v roce 1967 další vítězství na světové výstavě v Montrealu a stovky dalších ocenění.

V 90. letech minulého století přišla Vamberecká krajka o zahraniční trhy a odbyt postupně upadal. Stávající vedení situaci nezvládlo a zahraniční trhy byly ztraceny a vazby zpřetrhány. Shodou okolností se našli nadšenci, kteří si nedokázali představit, že by Vamberecká krajka mohla zaniknout a český národ by přišel o své "kulturní stříbro" a v roce 2003 byla založena firma Vamberecká krajka CZ, která pokračuje v tradici paličkované krajky. Vznikají nové moderní a krásné krajky, které jsou opět obdivovány pro svou něžnou krásu. Stínem na ní je skutečnost, že vazby na vývoz se dosud nepodařilo obnovit.

V současné době je v areálu Vamberecké krajky zřízena prohlídková trasa, která má muzeum s audiovizuální částí, kde se návštěvníci seznámí s principem paličkování a s historií na Vamberecku, uvidí exponáty a fotografie, prohlédnou si využití paličkované krajky v současnosti. Prohlídka zahrnuje návštěvu krajkářského ateliéru, kde zručné krajkářky ochotně zodpoví dotazy a prohlídka je ukončena ve velkoprostorové galerii, která je plná krásné něžné krajky. Je úžasné pozorovat návštěvníky, kdy při vstupu úžasem vzdechnou. Je opravdu na co se dívat.

Marie Stoklasová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012