Peškova odysea

7-8 2006 Kultura česky
obálka čísla

Malíř, grafik, ilustrátor a sochař Richard Pešek (narozen 1954 v Týništi nad Orlicí) je synem textilního inženýra Zdeňka Peška, podle něhož vypodobnil Jaroslav Dietl jednu z hlavních postav televizního seriálu Inženýrská Odyssea. Po studiích v Hradci Králové pracoval Richard v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou (1979 - 1981), pak jako výtvarník Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. Od roku 1980 navštěvoval pravidelně USA (otec zde působil profesně) - zdejší krajina a dějiny se staly životním tématem jeho tvorby. Na studijních cestách po Itálii, Německu, Švédsku, Řecku, Španělsku, Africe i Asii nabíral velké množství zážitků a inspiraci.

Tvůrčí invence i velkorysost R. Peška jsou značné, proto jen pár nejzajímavějších údajů. Po dražbě dvou obrazů v galerii Christies v New Yorku (1990) věnuje 9000 USD Nadaci Olgy Havlové pro Jedličkův ústav v Praze. Ilustruje úplné vydání E. R. Burroughse Tarzan pro nakladatelství Paseka (1991 - 1996). Téma Život a dílo Richarda Peška je v tomtéž roce maturitní otázkou škol v Austrálii - druhý Čech po Josefu Škvoreckém. Se Chantal Poullain vydražuje své obrazy a výtěžek věnuje Dětské chirurgii Fakultní nemocnice v Hradci Králové a pro účely likvidace povodní na Moravě a v Ústí nad Orlicí (1997). Za finanční podpory vydavatelství OFTIS a Hillary a Billa Clintonových vydává se spoluautory bibliofilii - knihu obrazů, básní a fotografií pod názvem Yippee (1998) - dva obrazy zůstávají ve sbírkách Bílého domu ve Washingtonu. V roce 2002 věnuje G. Bushovi Jr. a R. Giulianimu obrazy s námětem W. T. C., v roce 2004 zahajuje výstavou v Rabatu spolupráci mezi Českou republikou a Marockým královstvím. Reprezentuje Evropskou Unii a ČR třemi kolekcemi tvorby na velvyslanectvích v zahraničí.

V roce 2005 přiváží z Mezinárodního kulturního festivalu Goree Diaspora Festival v Senegalu Hlavní cenu za kulturu - za expozici DVEŘE BEZ NÁVRATU a čestné občanství města Goree - z rukou prezidenta Me. Abdulaya Wade. Richard Pešek má za sebou řadu výstav doma, na Slovensku i po celém světě: například ve Spojených Arabských Emirátech, v Itálii, Rakousku, Německu. Získává malou stálou expozici v prostorách Českého domu v New Yorku. Organizuje a účastní se významných mezinárodních bienále, sympozií a plenérů: v italské Toscaně či Sieně, v Dak´artu. Prezentuje české výtvarné umění v Sharjah Art Museum - v U. A. E. Zastoupen je ve státních a v soukromých sbírkách, a to domácích, evropských, asijských, afrických a zámořských. UNESCO připravuje výrobu kolekce poštovních známek s jeho obrazy na téma Otroctví.

Každé dílo Richarda Peška je pro autorův hluboký zájem o člověka vážnou sondou do vztahu umění a morálky. Jimi však nekritizuje pouze negativní jevy moderní civilizace a společnosti, ale v tématech společensky orientované malby zdůrazňuje obavu o osud člověka a o osud lidstva. Obrazy jsou tak velmi procítěnými vizemi, které v nás aktivují to nejlepší a které nás vybízejí k zamyšlení nad sebou samými i nad společností. Pro svůj mimořádný talent a brilantní techniku nás Richard Pešek vždy oslovuje - přes vzdálenost kontinentů i staletí.

Nyní máme jedinečnou příležitost vidět kolekci děl Richarda Peška v Galerii Platýz v Praze.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012