Hudební ztráty

10 2001 Kultura česky
obálka čísla

    V kanadském Hamiltonu zemřel před dovršením 90 let přední český klarinetista Oldřich Pergl, dlouholetý člen Českého noneta, komorního souboru České filharmonie. S nonetem po léta propagoval českou hudbu v několika světadílech, především skladby našich moderních skladatelů. Předtím hrál v orchestru ND. Před odchodem do emigrace za totality učil na pražské konzervatoři. V posledních letech se každoročně vracel do Čech.
    Jeden ze zakladatelů české hudební sémiotiky, profesor Jaroslav Jiránek zemřel 19. července. Jako člen Pražského sémiotického týmu se podílel na vypracování koncepce, která "vědu o znacích" přizpůsobila potřebám hudby. Mezi jeho nejdůležitější práce patří Tajemství hudebního významu a svazky věnované operní tvorbě v rozsáhlém kolektivním spisu Dílo a život Bedřicha Smetany. Loni vyšla jeho poslední práce v podobě monografie Zdeňka Fibicha. Příští měsíc by se dožil devětasedmdesáti let.


dad

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012