Kam až dotlačí Česká centra

10 2001 Aktuality česky
obálka čísla

Zrušení předplatného tisku, vypovězení nákupu pitné vody, nerozesílání novoročních přání, zrušení internetové stránky -- až k těmto absurdním krokům musí v rámci úspor v posledním kvartálu letošního roku sáhnout všechna Česká centra v zahraničí. Důvodem je permanentní snižování pří-spěvku od ministerstva zahraničí ten se i v následujícím roce znovu sníží o několik desítek milionů korun.
    Česká centra byla (a snad i zůstanou) vhodným doplňkem diplomatické reprezentace republiky v zahraničí. Pořádání kulturních a společenských akcí, podpora cestovního ruchu, ale i navazování ekonomických kontaktů přímo vyplývají z jejich popisu práce. Zkušenosti západních zemí (v čele například s Francií) dokládají, že investice do propagace země za jejími hranicemi vždy přináší -- byť dlouhodobý a na finance těžko přepočitatelný -- efekt. Česko se však, zdá se, vydalo opačným směrem. Pokud bude činnost center omezena na provoz bez tvůrčí aktivity, stanou se jejich pracovníci pouhými úředníky "na zvedání telefonu". A hlavně -- výrazně to znesnadní kontakt našich budoucích evropských spoluobčanů s Českou republikou.
Jiří Hlinka -- jiri.hlinka@economia.cz


Hospodářské noviny 19. 9. 2001

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012