Mezinárodní Český klub - Jan Křesadlo - vzpomínkový večer 27. března 2006

4 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Hosté, jichž se naše besedy týkají, byli doposud živými a na jevišti přítomnými osobnostmi. Tento večer byl trochu neobvyklý, protože byl věnován již nežijícímu autorovi Václavu Pinkavovi, od jehož úmrtí uplynulo 10 let a od narození letos na podzim uplyne již 80 let.

Autor, muž mnoha umění, povoláním klinický psycholog, ale též polyglot a polyhistor, zemřel před 10 roky v Británii, v zemi, kde s rodinou strávil od roku 1969 svoji nejplodnější část života.

Přiznám se, že jméno Křesadlo či Pinkava jsem sice dříve slyšela, někde něco málo o něm před lety snad i četla, ale nedostala se mi do rukou nikdy předtím žádná jeho kniha ani jsem se nesetkala s jeho jiným dílem. Proto, když přišla nabídka Václava Pinkavy mladšího, vzpomínkový pořad pod hlavičkou MČK uspořádat, jsem se s velkou zvědavost í vnořila do autorova díla. Okamžitě po prvním setkání s Václavem Pinkavou mladším a hlavně po přečtení několika Křesadlových básní, shlédnutí pár kreseb - i když jen v miniaturních rozměrech na internetu - ale hlavně po přečtení dvou jeho knih a několika úvah a esejů o autorovi jsem pochopila, že tento člověk, si plným právem zaslouží nejen uspořádání vzpomínkového večera, ale i další místo na stránk ách Českého dialogu a další úsilí, aby se s ním mohlo seznámit mnohem více dosud neseznámených čtenářů.

Večer proběhl nadmíru úspěšně - na Hovory - snad nalákáno řídkostí Křesadlovského dění, přišlo mnoho zvědavých návštěvníků.

Václav Pinkava mladší - autorův syn, připravil velice přitažlivou audiovizuální prezentaci, která byla koncipována jako procházka životem a dílem Jana Křesadla - od dětství v Praze, přes studia a odchod do Británie s manželkou Evu Pinkavovou a čtyřmi dětmi (neodešla celá rodina najednou, ale postupně) až po závěrečnou videoukázku z Křesadlova autorského večera ve Viole z roku 1992, tedy z doby, kdy se již opět mohl vracet a komunikovat se svými čtenáři. Promítalo se na velké plátno. Na pódiu trůnila též Křesadlova busta (vytvořená jeho dalším synem) a téměř jako živé z Křesadlova obrazu na diváky zíraly dvě tajuplné bytosti -kočka se sovou charakterizující jeho výtvarné dílo. Vyslechli jsme i ukázky z jeho skladeb pro Londýnský Hlahol a některé verše. Václav Pinkava přiblížil obdivuhodnou šíři Křesadlova talentu i několika osobními vzpomínkami.

V závěru večera byla pokřtěna sličná knížka Slepá bohyně, soubor povídek, které byly inspirovány Křesadlovou praxí klinického psychologa, specializujícího se na sexuální deviace. Tyto lidské úchylky Křesadlo po svém převypráví zabalené do pitoreskních příběhů, které čtenáře zároveň baví, ale zároveň ho vedou k pochopení těch různých chudáků, kteří jsou jimi postiženi. První knižní vydání je zároveň premiérou nového nakladatelství TARTAROS žurnalisty Jana Jandourka, který knížku osobně vyslal do světa z pódia Městské knihovny.

Hned během večera bylo prodáno hodně výtisků. Další zájemci mohou kontaktovat přímo redakci Českého dialogu, rádi jim výtisk zašleme. Byli jsme velmi potěšeni, že se Hovorů bez hranic zúčastnila i paní Eva Pinkavová, vdova po Janu Křesadlovi, která neváhala přiletět z Británie, kde žije.

S čestnými členy a příznivci z řad umělců a význačných osobností veřejného života seznamujeme členy přímo na setk áních a v některých článcích v našem časopise.

-mf-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012