Karel IV. Císař z bo?í milosti Kultura a umění za vlády posledních Lucemburk? 1347 - 1437

4 2006 Kultura česky
obálka čísla

Rozsáhlý výstavní projekt, uspořádaný Správou Pražského hradu ve spolupráci s Metropolitním muzeem v New Yorku, patří mezi ty nejojedinělejší a nejvýznamnější události, které byly realizovány v posledních deseti letech.

Výstava na Pražském hradě představuje jednu z nejobsáhlejších a nejzajímavějších kolekcí světového kulturního dědictví. Seznamuje nás s uměleckým odkazem evropské panovnické dynastie Lucemburků, jejichž jméno a působnost zůstane neodmyslitelně spojena s Prahou a s tehdejším rozsáhlým územím. Kolekce poprvé vůbec v novodobé historii shromažďuje vrcholně středověké památky českého původu z doby vlády Karla IV. a jeho synů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, které jsou roztroušeny v galeriích a sbírkách po celé Evropě a v USA.

Ve 216 mimořádně historicky a umělecky vzácných dílech, a to z 96 prestižních domácích a světových galerií, muzeí, knihoven, univerzit, institucí a z kolekcí soukromých sběratelů z 11 zemí světa se pořadatelé pokusili zrekonstruovat mozaiku umělecké tvorby lucemburské doby. Karel IV. je neodmyslitelně spjatý s Pražským hradem a historií českých zemí i s historií celé Evropy jako její představitel 14. století. Ovlivnil nadlouho politické, zemské i právní uspořádání tohoto evropského území. Praha se stala jeho centrem a přeměnila se ve velkoměsto, z něhož Karel IV. vytvořil rezidenci nejmocnějšího křesťanského vladaře na kontinentu. Na Pražském hradě se setkávali nejlepší malíři, sochaři, zlatníci a architekti, jejichž mistrovskými díly bylo možné se setkat po celém území říše. Jejich rozvoj vrcholil právě za vlády Karlových synů Václava IV. a Zikmunda vytvořením jednotného uměleckého celku internacionální gotiky.

Na výstavě KAREL IV. - CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI

se období Lucemburské dynastie představuje svými nejlepšími díly. Mezi nejvzácnější patří deska Smrti Panny Marie z Košátek (z Bostonu), relikviář trnu z Kristovy koruny (z Baltimore) a objemný rukopis Života sv. Hedviky (z J.Paul Getty Muzea) - všechny z amerických sbírek. Mnohofigurové Ukřižování Kaufmannovo (z Berlína) je zapůjčeno specielně pro tuto výstavu. Na výstavě v New Yorku nebylo možné vidět ani například rukopis Antifonáře (z Vorau), jezdeckou podobiznu císaře Zikmunda Lucemburského (z Coburgu) nebo listinu s protestem českých pánů proti odsouzení Mistra Jana Husa (z Univerzitní knihovny v Edinburghu) � klí- čový dokument ke vzniku husitství v Čech ách. Rozsáhlou expozici nacházíme v nejkr ásnějších prostorách Pražského hradu. Po Obrazárně PH s uměleckými díly deskové malby, sochařství, textilní výšivky, klenotnictví a knižní iluminace význačné doby pokračuje trasa do katedrály sv. Víta, v níž nám zvláštní texty přibližují význam a účel této význačné stavby v době vlády posledních Lucemburků. Ve Stálé expozici Příběhu Pražského hradu � ve Starém královském paláci jsou vyznačeny exponáty, které se vztahují k době vlády královského rodu. Tereziánském křídle Starého královského paláce nás jistě zaujme obohacující kolekce o životě na císařském dvoře a o Lucemburcích jako rodině, ve spodní části T. křídla pak hmatová část, přibližující téma výstavy zrakově postiženým návštěvníkům strong>Výstavu (do 21. května 2006) propojuje doprovodný program se společným tématem Lucemburské doby - v areálu Pražského hradu i na území celé Prahy. Například Mezinárodní vědecké sympozium (9. - 13. května),

další výstavy: Lucemburkové a svatý Václav (Národní knihovna - Klementinum),

Praha Lucemburská Archiv hlavního města Prahy),

Tři vzácné rukopisy z doby Karla IV. (Národní muzeum),

divadla, koncerty, přednášky, návštěvy hradů a zámků. Více na www.karel-iv.cz.

Výstava je životní příležitostí vidět souboruměleckých předmětů takové ceny jako celek.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012