Prohlášení Pravého Bloku k teroristicke kampani proti USA

10 2001 Aktuality česky
obálka čísla

Politická strana Pravý Blok vyjadřuje hlubokou účast všem pozůstalým a lidu Spojených států severoamerických v souvislosti s teroristickými útoky na americká města. Pravý blok plně podporuje válku proti terorismu, vyhlášenou prezidentem Georgem W. Bushem. Politická strana Pravý Blok má důvodné obavy, že významná část specialistů, cvičitelů, ideologů a vůdců světového terorismu byla vyškolena ve speciálních zařízeních tajných služeb komunistického Československa. Z toho důvodu Pravý blok naléhavě žádá vládu České republiky, aby neprodleně podnikla účinné kroky ke zjištění všech občanů ČR, kteří tehdy v těchto zařízeních působili. Pravý Blok se domnívá, že tito specia-listé někdejších tajných služeb bývalé ČSSR mohou významně přispět k odhalení totožnosti a současného působiště mnoha světových teroristů. Je proto nutné je neprodleně, ve spolupráci s americkými federálními agenty, vyslechnout a získané poznatky okamžitě předat vládě USA. Pravý Blok prohlašuje, že alespoň tímto způsobem může Česká republika přispět k odčinění mnoha barbarských činů minulosti, spáchaných teroristy, vyškolenými na českém území a vybavených českými zbraněmi a výbušninami. Pravý Blok vyzývá vládu České republiky aby beze zbytku splnila své závazky, vyplývající z členství v obranném společenství NATO. Česká republika by měla ve válce proti terorismu přispět nikoli symbolickou, ale faktickou měrou. Očekáváme, že vláda nabídne přímou účast v boji elitními jednotkami České republiky, v první řadě pak Brigádou rychlého nasazení. V součinnosti s tím zorganizuje nábor dobrovolníků pro doplnění stavů jednotek k obraně území republiky. V Praze 18. 9. 2001
    Za předsednictvo politické strany Pravý Blok: Petr Cibulka -- předseda, Jan Votoček -- místopředseda, Jaroslav Zelenka -- místopředseda, Jiří Kratochvíl -- místopředseda


Petr Cibulka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012