Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

3 2006 Kultura česky
obálka čísla

Leží přede mnou kniha vpravdě pěkná. Ilustrace na první pohled zajímavé, titul nejenom mně známý od školních let. Znám i název prvního vydání z roku 1631, kdy název zní Labyrint světa lusthaus (letohrádek) srdce, který Komenský nahradil po 2. vydání 1663 slovem ráj.

Můj vztah k J. A. Komenskému, a to jak k jeho životním osudům, tak dílu, je dán jednak tím, že pocházím z Mladoboleslavska v 16. století díky rodu Krajířů z Krajku patřilo k baštám Jednoty bratrské. Dodnes ráda zajdu v Mladé Boleslavi do míst zvaných Na Karnuli, kde byla významná tisk árna Jednoty. Navíc mě křtil českobratrský pan farář Čejka, a ten mě také seznámil v mladosti se světem bible. Při vysokoškolských studiích dějepisu a zeměpisu jsem měla příležitost seznámit se hlouběji s dílem J. A. Komenského. A potom během své celoživotní kantorské praxe jsem měla možnost uplatnit leckteré z rad obsažených v jeho pedagogickém díle. Dodnes se musím usmívat, jak v přečtených návrzích na obsahovou i formální reformu našeho školství jejich autoři "objevují Ameriku ". Promiňte poněkud dlouhý, velmi osobní, úvod.

Na knize, kterou držím v rukou, oceňuji to, že vydání alegorie o běhu světa a lidského života je zároveň poctou pozoruhodné osobnosti, muži žijícímu ve 20. století, století, které tolik připomíná třicetiletou válku, ač mezi dvěma světovými válkami byl dvacetiletý křehký mír. Obě války byly podobně apokalyptické. Tím mužem, který tuto dobu žil, byl Přemysl Pittr � spojení jména křestního a příjmení je symbolické. Učitel národů J. A. Komenský a Přemysl Pitr také učitel. Narozeni první na konci 16. století 1592-1670, muž renesance i baroka, obojí reflektuje jeho dílo. Symbolem období renesance je rozum, baroka svár rozumu a citu. Druhý též narozen na konci století 19. (1895-1976). Opět doba poznamenaná racionalismem, osvícenstvím a ztrátou veškerých ideálů a hodnot v zákopech 1. světové války a hrůzách totalitních režimů po ní. Oba byli muži, kteří slova naplňovali činy. Svoji pozornost obraceli k těm nejslabším, nejzranitelnějším � dětem � a zároveň k těm, kteří jsou v každé společnosti statkem nejcennějším, neboť jsou její budoucností. U obou obdivuhodná míra laskavého pochopení a hlubokého lidství, chcete-li termín 16. století, humanismu. Oba díky době, ve které žili, podobně dramatických životních osudů, oba exulanti a oba hluboce věřící křesťané v nejkrásnějším smyslu slova. Nebudu víc dodávat: vezměte knihu a čtěte.

Závěrem několik vět k ilustracím Rut Kohnové. Jsou moderní formou, hluboké obsahem, hodí se k dílu Komenského, které napsal v jednatřiceti letech a uložil do něj i řadu ne právě lehkých životních zkušeností. Lépe než moje slova povahu ilustrací vyjádří úryvek z Komenského Obrany, kterou napsal nedlouho před smrtí.

...Tvořit a milovat; duch věděním se mno- ží. Člověk je největší, když víc poznává

Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012