Byli jsme v Alsasku na slavnosti l´Armistice

1-2 2006 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

11. listopadu 2005 v pátek v 7.15 startovali členové Sokola Basilej do Cernay v Alsasku na francouzský státní svátek Vítězství a příměří na památku ukončení 2. světové války. V Basileji se k nám připojil předseda svazu spolků ing. Josef Dvořáček a až z Hagedornu (ZG) velký příznivec našich zájezdů do Cernay Ctibor Volejníček. Do Cernay jsme dojeli osobními auty za pěkného počasí. V Cernay, na náměstí u kostela (la Place de l´Eglise), jsme byli jako první. Jak se tak bavíme na úplně liduprázdném náměstí, přichází k nám důstojník gardové výšky (vyšší než 2 m) se ženou. Podle distinkcí poznáváme, že je to generál. Představuje se nám jako atašé obrany ČR vPaříži, brigádní generál Josef Bečvář se svou chotí. Pan generál omlouvá vyslankyni ČR ve Štrasburku paní Vlastu Štěpovou, která se nemohla pro nemoc dostavit. Tato zpráva nás zarmoutila, poněvadž jsme si její velmi přátelské setkání s námi v Cernay loňského roku velmi cenili. Pak přicházejí další naše krajanky a krajané ze Švýcarska, kteří přijeli po vlastní ose, a několik i z Alsaska. V 8.45 začíná seřazování korporací s vlajkami. K našemu překvapení chybí náš praporečník s historickým praporem, francouzský veterán Karel Polanský z Alsaska a s ním přirozeně i náš prapor, s kterým nás Karel desetiletí reprezentoval při slavnosti l´Armistice v Cernay. Starostlivě se ptáme, co je s Karlem, ale ani pan starosta, ani pan prefekt neznají příčinu. Naštěstí náš "vlastenec" Ctibor Volejníček přivezl vlajku, kterou jeho syn nosívá na stadiony ve Švýcarsku, když přijedou reprezentanti ČR. Ctibor se zařadil mezi praporečníky, a tak jsme i my, jako vždycky, měli svého vlajkonoše.

V 9.00 hodin se dává průvod, seřazený podle korporací, na pochod za doprovodu městské kapely směrem k vojenskému hřbitovu. U stožáru s vlajkami, francouzské, české a slovenské se koná ekumenická bohoslužba, s krátkými projevy, s římsko-katolickým farářem M. Beckem a protestantským pastorem F. Wennagelem. Následuje položení věnců, trubač na polnici troubí znělku Mrtvým a po ní hraje kapela Marseillaise a hymny slovenskou a českou. Poté se odebírá kondukt k pomníkům čsl. vojáků. Zde jsou položeny věnce od zástupců města Cernay a ambasád české a slovenské společně.

Z vojenského hřbitova odchází průvod do centra města kolem pomníku Jana Nepomuckého k pomníku padlých, kde jsou položeny věnce, znělka Mrtvým, Marseillaise, projev starosty a udělení medailí za zásluhy. Nakonec zazpíval Sbor Arcadia Zpěv partyzánů a Evropskou hymnu.

Následovalo pozvání pana starosty k aperitivu do kasáren požárníků, kde jsme měli možnost se seznámit s chargé a´affaires slovenské ambasády v Paříži, madame Helenou Letkovou.

Při rozloučení nám pan brigádní generál J. Bečvář poděkoval za naši účast na slavnosti v Cernay a vyjádřil uznání, ba obdiv, že uctíváme dosud památku našich vojínů, padlých za svobodu naší vlasti, což se mnohdy neděje na některých místech u pomníků padlých doma v ČR. Nakonec jsme se shodli na tom, že příští rok, kdy l´Armistice připadne na sobotu, den pracovního klidu, očekáváme ze Švýcarska větší účast. Nato nás pan generál ujistil, že také z ambasády z Paříže můžeme očekávat pomoc při ještě bohatším programu naší skupiny Volantaires tcheques et slovaques, než tomu bylo letos.

V 11.00 hodin celebroval v chrámu St. Etienne (sv. Štěpána) náš misionář z Curychu Otec Antonín Špaček mši svatou, slouženou za padlé vojíny v 1. světové válce. V krátké promluvě vyzvedl, že mše svatá přináší duchovní užitek nejen těm zemřelým, ale i těm, kteří se jí zúčastní. Po mši jsme odjeli na Route du Vin do Guebwiller, města s pozoruhodnými stavbami včetně chrámu Notre- Dame. V restauraci jsme při družné zábavě poobědvali a s nadějným výhledem na příští rok jsme se rozjeli do svých domovů ve Švýcarsku.

Vladislav Křepelka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012