Historie Českého folkloristického tanečního souboru "Sokol" Buenos Aires, Argentinská republika

1-2 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let byly v Argentině činné dva soubory Československých folkloristických tanců. Jeden, při tělocvičně jednotě Sokol, v hlavním městě Buenos Aires, vedený paní Hannou Walentovou a druhý, při tělocvičné jednotě "Sokol" ve Villa Domínico, provincie Buenos Aires, pod vedením paní Liby Slovenčikové. Koncem šedesátých let paní Slovenčiková ukončila svojí aktivní činnost a vedení souboru mladých tanečníků ve Villa Domínico převzala paní Walentová.

Po ukončení činností starších tanečníků tělocvičné jednoty Sokol, hlavní město, Buenos Aires, několik tanečníků tohoto souboru přešlo do souboru Villa Domínico a takto vznikl soubor, kolem začátku 1970, který trvá do dnešního dne pod mým vedením, poněvadž moje milá učitelka odstoupila z aktivní činnosti ze zdravotních důvodů.

Český folkloristický taneční soubor Sokol má dlouhou tradici v reprezentování folkloristických kreací a především českých a slovenských tanců a později tanců česko-moravských při různých příležitostech. Některé z nich jsou velmi důležité, jako:

-Slavnost piva (Oktoberfest) - Villa General Belgrano, Provincie Córdoba

-Veletrh národů - Palermo - Buenos Aires (H.M.)

-Národnostní svátek imigrantů - Buenos Aires (H.M.)

-Mezinárodní festival - Divadlo San Martín - Buenos Aires (H.M.)

-Národnostní svátek imigrantů - Divadlo "Roma" - Buenos Aires (H.M.)

-Národnostní svátek imigrantů - Las Breňas a R.S. Peňa - Provincie Chaco, Junín, Navarro a Baradero v Provincii Buenos Aires

-Představení "Vše a život" v divadle Borges

-Integrace České republiky s Evropou - v Národním divadle Colón

Soubor samozřejmě účinkuje na všech slavnostech pořádaných v českých komunitách v Argentině.

Veškerá aktivita souboru je naprosto nezisková a nepolitická. Je nutné zachovat nadále národní kořeny. Kroje, které se používají, jsou většinou originály (babiček a prababiček) - z nichž některé byly ušity více než před osmdesátí lety a jsou většinou z Moravy. Naším cílem je přenášet z jedné generace na druhou něco z českého jazyka, písní, hudby a zvyků z původní vlasti naších předků.

V současné době soubor se utváří z vnuků Moravanů a Čechů, kteří se snaží ze všech sil učit se a dělat to, co bylo a dosud je v zemi jejich dědečků, což mne denně velmi příjemně překvapuje.

Anna Souchopová, vedoucí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012