Velehrad v Londýně

1-2 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

Otec Jan Lang je osobností, která věnovala československým krajanům v Londýně dlouhých padesát let služby. Tento článek je proto nejen blahopřáním londýnské krajanské farnosti k významnému 56. výročí, ale také poděkování otci Janu Langovi S. J. za jeho dlouholetou práci, kterou prezident Václav Havel ocenil v roce 1991 udělením řádu T.G. Masaryka.

Josef Kolínský, člen Československého ústavu zahraničního

V centru Londýna v oblasti Notting Hill stojí Cyrilometodějská farnost Velehrad, založená páterem Janem Langem. Tato třípatrová budova s deskou Jana Palacha umístěnou vedle vstupních dveří je otevřena všem lidem bez rozdílu již téměř šedesát let.

Do Británie přijel Jan Lang krátce po skončení druhé světové války s cílem dokončit zde svá teologická studia. Roku 1948 ho zde však zastihla první vlna poúnorové emigrace. Místo plánovaného návratu do vlasti proto začal organizovat v Londýně pomoc pro československé uprchlíky. Pro mnohé z nich byl Londýn jen přestupní stanicí pro emigraci do Severní Ameriky, Austrálie a Jižní Ameriky, pro některé však byla Británie stanicí cílovou. Přemístilo se sem nejen jádro politické emigrace (šest ministrů a několik poslanců), ale i řada úředníků, profesorů, studentů a dalších. Většina z nich byla v zemi nováčky a potřebovali podat pomocnou ruku. "Otec Lang se stal přirozeným pilířem české emigrace v Londýně. Pomáhal všem bez rozdílu, každý v něm viděl nejen kněze, ale i přítele, který dokázal dobře poradit a povzbudit," říkají o něm členové krajanské komunity.

Kromě přímé pomoci krajanům stál páter Lang u zrodu Naardenského hnutí (1968) bojujícího za svržení komunistického režimu a za obnovu lidských práv ve vlasti. Spoluzakládal také European Liasion Group, které mělo s NH společné cíle a sdružovalo národnosti 12 zemí východní Evropy a Sovětského svazu.

Pro věřící začal otec Jan společně s otcem Jaroslavem Popelkou (který později jezdil za krajany i mimo Londýn) konat v centru Londýna pravidelné bohoslužby a na podnět kpt. Františka Rochla založil roku 1949 krajanskou farnost. Její současné středisko Velehrad na Landbroke square bylo otevřeno roku 1964 a stalo se přirozeným duchovním i společenským centrem české emigrace v Británii. V místní kapli se dodnes konají pravidelné mše, kde se setkávají krajané z celého Londýna. O nedělích je o mše konané na Mount Street takový zájem, že řada lidí sedí i na vstupních schodech.

Velehrad je ale i střediskem společenským. Z útočiště pro lidi v nouzi se tak stal i místem setkávání krajanů, kteří si vzájemně předávají své zkušenosti a pomáhají řešit počáteční problémy nově příchozích. Dveře jsou stále otevřeny každému. Farnost také vydává vlastní časopis "Cyrilometodějský věstník" a každou sobotu v měsíci jsou zde pořádány sdružením "Společnost pro vědy a umění" zajímavé přednášky.

V současné době je Velehrad také levnou ubytovnou, takže zde můžete potkat řadu mladých lidí z Čech a Slovenska, kteří přijeli do Londýna za prací nebo studiem. Kapacita ubytovny je až dvacet osob. Za noc platí každý pouze šest liber, které pomáhají udržet středisku finanční soběstačnost.

Hana Hříbková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012