Anne Cameronová - Dcery Měděné ženy

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Tato neobvyklá a čtivá knížka nám nabízí vhled do dnešního i dávného světa kanadských Indiánů jejich vlastníma očima. Vychází totiž z vyprávění indiánských žen skupiny Nutka z ostrova Vancouver, které autorka s jejich svolením zaznamenal, upravila a vydala.

Podobně jako další kmeny severozápadního pobřeží, i Nutkové (Nučanulté) žili po dlouhá tisíciletí v hustých skalnatých lesích lemovaných oceánem po svém a postupně tu vybudovali unikátní a kultivovanou civilizaci. Vpád Evropanů ji ochromil, ale nedokázal ji zničit úplně. Ústní tradice zachovala mnohé, co se zdálo být ztraceno, a díky ní na stránkách této knížky znovuožívá Měděná žena, která se dokázala uživit v pustině i překonat vlastní samotu, Hromový pták s peřím barvy duhy, statečné ženské bojovnice i klaunky, které sloužily jako morální zrcadlo společenství, ale dokázaly se také účinně postavit vetřelcům.

Minulost tu nabývá významu ve vztahu k současnosti. Oproti jiné knize na podobné téma, Slyšel jsem sovu zavolat své jméno, kterou napsala Margaret Cravenová v šedesátých letech a která vyšla i u nás, není tato knížka rekviem nad nezadržitelně zanikající kulturou. Naopak, je oslavou jejího trvání a zpochybněním předpokladu o nadřazenosti té naší.

Nakladatelství Stehlík

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012