Člověče, nedej se!

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Existují vážné a složité věci, které se často dají řešit jednoduše, stručně, rychle a vtipně. Aforismem, nebo i kresleným vtipem "beze slov". Vydají někdy za víc než několikadílné romány.

Při tvorbě kresleného humoru jsem se dostal k zachycování myšlenek psaním aforismů. Vycházel jsem z toho, že životní trysk lidem ubírá čas na čtení knih. Četba vyžaduje soustředění. Uspěchaní lidé nemají čas ani na poezii. Její součástí je ještě stručnější aforismus. Míří přímo k věci, do středu událostí, ke stručnému a jasnému vyjádření myšlenky.

V době, kdy jsem nesměl otiskovat kreslené vtipy, jsem začal psát aforismy pod názvem BONBONY PRO OSVĚŽENÍ DUCHA. Jednou větou jsem vyjadřoval postřehy ze současné doby. Od roku 1973 jsem je každoročně svým přátelům nejmilejším rozesílal. Na "novoročence" bylo vždy pětadvacet aforismů. Za dobu třiatřiceti let to představuje více než osm set aforismů. Napsal jsem jich přes tři tisíce a byly otištěny v 95 novinách a časopisech.

BONBONY PRO OSVĚŽENÍ DUCHA spolu s kreslenými vtipy jsem sám vydal v roce 1993. V roce 2000 pak vyšly POSTŘEHY - 333 aforismů pro dobrou náladu, sestavené spolu s Ladislavem Muškou a Lechem Przeczkem. V roce 2004 následovalo otištění aforismů v publikaci JE NÁS 15, vydané Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem. Výběr z mých aforismů byl i antologii severočeských literátů PÁTÁ KORÓNA (2004). Byla zařazeny i do první antologie českého aforismu NEZABOLÍ JAZYK OD DOBRÉHO SLOVA, vydané v roce 2004 Knižním klubem v Praze. Tématickou knížku aforismů o ženách RTĚNKOU NA ZRCADLE vydalo nakladatelství Luděk Kovář - Gumruch v roce 2005.

Psaním aforismů jsem si ušetřil čas na četbu děl Aloise Jiráska z naší husitské epochy a Třech mušketýrů A. Dumase s pocity: "Člověče, nedej se!"

Josef Poláček

Výtvarník, grafik a vtipný glosátor událostí Josef Poláček žije v severočeském Varnsdorfu. Loni oslavil svou osmdesátku. Neutuchá ve své práci, nápadech a čilosti, což ho zajisté udržuje v dobré kondici. Kreslí, píše, pořádá výstavy.

Naší redakci věnoval spoustu krásných obrázků i článků jak pro Český dialog, tak pro Český kalendář?Držíme mu palce, ať mu jeho radost z práce ještě dlouho vydrží a přejeme hodně zdraví k jeho blížícím se narozeninám v březnu. Uvádíme jeho vlastní bilanci týkající se aforismů.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012