Ústřední matice školská před sto lety

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Na přelomu 19. a 20. století patřily české země v habsburské monarchii k nejvzdělanějším, naplňujíce tak vlastenecké heslo "Dvě zbraně máme, knihu jen a školu". Významnou úlohu tehdy sehrála Ústřední matice školská, jež vznikla roku 1880 z podnětu Spolku učitelských jednot v Čechách. Zřizovala a podporovala nižší české školství zvláště tam, kde se pro tyto účely nedostávaly veřejné prostředky - zejména v jazykově smíšených oblastech.

Před sto lety v roce 1906 vydržovala v Čechách 30 opatroven a mateřských škol s 39 odděleními a 2564 dětmi, na Moravě 14 opatroven s 22 odděleními a 1359 dětmi, ve Slezsku tři se 156 dětmi. Kromě toho v Čechách zajišťovala provoz 45 obecných škol s 91 třídami a 5561 žáky, na Moravě čtyř škol s 11 třídami a 547 žáky, ve Slezsku tří obecných škol s 23 třídami a 1201 žáky. Na Moravě také spravovala tři střední školy.

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012