Dobrodružství sběratele

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky českého grafika, fotografa, publicisty a znalce výtvarného umění BEDŘICHA FORMANA vystavuje Národní muzeum - ke 20. výročí úmrtí. A to ve výběru 315 exponátů reprezentujících to nejlepší z Formanových sběratelských aktivit.

Bedřich W. Forman (1919-1985) - prvním jménem po českém skladateli, druhým po Mozartovi - byl svou činností spjat s mladším bratrem Wernerem. Oba se přátelili s malíři Ludvíkem Kubou a Emilem Fillou, prof. V. V. Štechem, akademiky Lexou, Průškem ad. Orientální umění jako zdroj inspirace jim přineslo spolupráci s Orientálním ústavem ČSAV a s Náprstkovým muzeem, kde se podíleli na řadě výstav. Postupně se stali sběrateli i odborníky mimoevropských děl. Stovky předmětů mimořádné hodnoty získali na svých cestách po celém světě (Čína, Egypt, Mongolsko, Vietnam, Bamu, Sýrie, Libanon, Indie, Indonésie, Thajsko, Singapur). Fotografovali ve světových muzeích a v soukromých institucích. Ve výsledku přinesly tak hodnotné publikace.

Mnohými dary a nákupy získalo Národní muzeum pro své sbírky Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur na 560 předmětů B. Formana. Výstava je koncipována do jednotlivých oddílů. Starověký přední východ není rozsáhlý, o to však pozoruhodnější. Írán, Egypt a Maroko zahrnuje například střepy listrové keramiky (poč. v 10. století), plastiku holuba z oceli (19. stol.- slámská figurální plastika). Indie představuje votivní plakety v kameni, terakotě a kovu s různými hinduistickými božstvy. Indonésii reprezentuje 50 předmětů z mědi, bronzu, mosazi, kosti a dřeva, dále textilie-batiky, rituální figury a zvířecí plastiky. Čína přináší řezby ve dřevě, hrobovou keramiku a ukázky polev pro kameninové zboží, stejně i porcelánovou tvorbu (posledních tří staletí) aj. Tibet, Mongolsko, Barma a Thajsko jsou velmi bohatě zastoupeny. Afrika soustřeďuje exponáty, přivezené Formanem z Egypta - zlomky středověké keramiky, útržky bavlněných látek Dogonů i jejich dřevořezby, různé masky, loutky Barbarů. Amerika exponáty z oblasti Mexika a Peru v podobě keramických nádob, dále hlavy božstev a plastiky antropomorfního charakteru.

Výstava je otevřena v Náprstkově muzeu do 13. března 2006

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012