Chodsko

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Prošla jsem světa kraj? jak mí milí čtenáři jistě vědí, ale čím víc poznávám svět, tím raději se vracím na krásná místa Čech, Moravy a Slezska a tím více je dovedu "vychutnat". Jejich přírodní krásy - zelené kopce, lesy plné malin, ostružin, hub a úžasného klidu, pole s vlnícím se obilím, proudící řeky, rybníky s vrbami klonícími své koruny ke klidné hladině, bystré potoky, staré hrady a zámky, kostely gotické i barokní, romantická selská stavení, lidovou tvořivost, vrabce a pěnkavy skotačící v ovocném sadu, srnky na louce pod lesem, ale i historické odkazy našich moudrých předků vtělených do básní, knih, obrazů, soch, architektury či prostě do činů, které zůstávají v paměti místa, kraje, země.

Na podzim jsem po dlouhých letech odmlky navštívila Chodsko, svérázný a překrásný kraj na Šumavě. Stejně jako před lety v době mého mládí mi připravil potěšení pro oči v podobě nádherných pohledů na scenerii kopců a lesů a vesniček ukrytých mezi nimi. A také - překvapivě - stejně jako tehdy, když jsem sem jezdívala za svým snoubencem, sloužícím na vojně v Postřekově, byl mrákovský kostel o nedělní mši plný překrásných chodských krojů. Přišli v něm holčičky, ženy i stařenky, ale i mnozí hoši.

Ráda bych tento kraj postupně více představila, a to včetně zdejších významných osobností (v Českém kalendáři jste si jistě všimli článků o Jindřichu Šimonovi Baarovi (seznámím vás s jeho potomky), Jindřichu Jindřichovi, Janu Sladkém Kozinovi aj.

Chodských témat je mnoho. Namátkou ještě zmíním Květu Korečkovou s originální chodskou keramikou, kterou znáte z našeho časopisu i z našich setkání s Mezinárodním českým klubem, či tradiční šití krojů, které bude také jedním z dalších chodských témat.

Dnes bych ráda upozornila na článek o obci Kdyni, která leží 7 km od hranic s Německem a je obklopená kopci s krásnými vyhlídkami na vesnice pod nimi. Na jednom z kopců byl zbudován hrad Rýzmberk, který se sice stal časem zříceninou, ale nyní je opravován a již dnes výstup na jeho věž s vyhlídkou do kraje je velkým zážitkem?

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012