Virtuální "Český spolek" ve Francii

1-2 2006 Naši ve světě česky
obálka čísla

Ve Francii žije mnoho Čechů a Slováků různých generací, povolání a z různých emigračních vln. Někteří se sdružují v asi dvou desítkách organizací, asociací a spolků. Starší generace často organizuje různé společenské akce, zaměřuje se na česko-francouzské vztahy a vzájemnou výměnu, udržuje české tradice, jako např. Mikulášskou, která ve Francii skoro neexistuje (vyjma oblasti severní Francie). Také spousta spolků má v názvu československý, i přes rozdělení Československa v roce 1993.

Nová vlna imigrace Čechů a Slováků ve Francii prožívá své krajanství jinak. Jsou Evropany a zaměřují se na jiné aktivity než předešlé emigrační vlny. Mladí Češi a Slováci hledají větší sblížení s kulturou, ve které žijí, nesnaží se příliš vydělovat a udržovat stálou kontinuitu s tradicemi své země. Spíše, než uspořádat český bál, řeší praktické otázky, jak najít práci v zemi s velkou nezaměstnaností, jak se orientovat ve francouzské byrokracii nebo jak najít spolujezdce pro co nejlevnější cestu do Čech či do Francie. Setkání mladých Čechů a Slováků se odehrávají zejména pomocí moderních technologií - přes internet a tedy virtuálně. Takovým virtuálním spolkem jsou webové stránky www.cesky-spolek.com.

Internetové stránky Český spolek vytvořil mladý francouzský 29-letý informatik se svou českou manželkou, s cílem vytvořit platformu, na které se mohou setkávat Češi, Slováci žijící ve Francii a Francouzi žijící v České či Slovenské republice, aby zde spolu mohli diskutovat navzdory velké vzdálenosti, popř. se radit, vyměňovat si zkušenosti.

V tom jsou česko-francouzské stránky Českého spolku výjimečné, odlišné od obvyklého formátu krajanských webových stránek pasivních, tedy těch, na kterých jsou uvedené pouze informace o obou zemích, či upozornění na kulturní akce. Stránky Českého spolku poskytují prostor pro diskusi. Poté, co se zapíšete (stačí vám k tomu jen vaše emailová adresa a přezdívka, kterou chcete v diskusi používat), můžete diskutovat o všem, co vás zajímá, zeptat se na zkušenosti ostatních, hledat práci, jazykový kurz či nabízet služby. Vaše otázky i odpovědi jsou veřejné. Každý, kdo má přístup k internetu, může vaše diskuse a komentáře číst a připojit se k nim svůj názor. Český spolek je sice virtuální a tím ochuzený o přímý kontakt, nicméně poskytuje velký prostor pro nová setkání lidí vzdálených i tisíce kilometrů. Od června 2002 má Český spolek 780 zapsaných uživatelů a přibližně 2.500 návštěvníků za měsíc.

http://www.cesky-spolek.com/forum/ portal.php

v českém a francouzském jazyce.

Mgr. Veronika Břečková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012