ČSÚZ připravuje letní kurs češtiny

1-2 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Kursy, které umožňují potomkům Čechů z několika emigračních vln žijícím v zahraničí udržovat si znalost češtiny a získat nové vlastivědné poznání, patří po dlouhá léta k pravidelným akcím Československého ústavu zahraničního. Skupinu z USA na ně letos už posedmnácté zajišťuje jeden z těch, kteří se jako studenti zúčastnili prvního ročníku tohoto kursu v roce 1972. Jmenuje se Tadeáš Polášek, dnes je mu přes padesát a je zasloužilým učitelem češtiny v Texasu.Očekáváme ale i účast krajanů z jiných zemí a v neposlední řadě studenty bohemistiky, kteří si na kursy ČSÚZ přijíždějí obohatit slovní zásobu v některých oblastech svého zájmu. Pedagogové proto také přizpůsobují učební program výuky přáním a aktuálním potřebám studentů a to je zřejmě jedním z důvodů obliby kursů ČSÚZ.

Letos se bude kurs konat od 29. června do 20. července opět v klidném prostředí areálu České zemědělské univerzity v Praze 6- Suchdole a pedagogové z Univerzity Karlovy jsou připraveni jak na začátečníky, pro které je dorozumívacím jazykem angličtina, tak na studenty, kteří už za rok či dva začnou češtinu sami učit, či se připravují na činnost překladatelů, tlumočníků, průvodců turistů apod.

Třítýdenní kurs jim ovšem neposkytuje jen každodenní čtyřhodinové vyučování jazyka, ale jeho součástí je i bohatý vlastivědný program- návštěva Pražského hradu, Starého Města a Malé Strany, obrazáren, muzeí, přednášky o současné společenskopolitické situaci v ČR, o české hudbě a literatuře eventuálně podle přání účastníků přednášky na další témata. Do programu jsou zařazeny tři výlety mimo Prahu.

Letos to bude do Karlových Varů, dále na jižní Moravu do Břeclavi, Valtic, Mikulova a Lednice, přičemž cestou si účastníci prohlédnou sklárny v Antonínově dole u Jihlavy, a cílem posledního výletu jsou východní Čechy- Kutná Hora, zámek Kačina, Hradec Králové a zámek Častolovice. Součástí kursu je také návštěva opery nebo baletu v Národním divadle, představení Křižíkovy fontány a představení souboru lidových písní a tanců. Letos na přání krajanů z USA se účastníci půjdou podívat na vystoupení sokolů na strahovském stadionu a další akce sokolského sletu. Někteří z nich budou dokonce sami cvičit.

Další podrobnosti mohou eventuální zájemci o kurs získat v Československém ústavu zahraničním Karmelitská 25, 11831 Praha 1, telefon/fax: 00420257533732, e-mail: krajane@csuzkrajane.cz. Uzávěrka přihlášek je pak 31. května 2006.

Dr. Helena Briardová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012